Monitro achos o gysylltiad posib gydag Ebola

Cyhoeddwyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod unigolyn sy'n byw yng Nghmru yn cadw draw o'r gwaith ar hyn o bryd ac yn cyfyngu ar ymwneud ag eraill oherwydd posibilrwydd y gallai'r person fod wedi dod i gysylltiad gyda firws Ebola yn ystod ymweliad â gorllewin Affrica.

Dywedodd ICC nad oedd yr unigolyn yn dangos symptomau Ebola a does dim achosion o Ebola yng Nghymru.

Ychwanegodd ICC: "Rydyn ni'n wyliadwrus ynghylch y posibilrwydd o achosion Ebola yn y DU oherwydd yr hyn sy'n digwydd yn Sierra Leone, Liberia a Guinea ac rydym yn parhau'n wyliadwrus yn achos salwch sydd heb ei esbonio mewn pobl sydd wedi teithio o'r ardal.

"Mae prosesau wedi datblygu i ddiogelu iechyd y cyhoedd pe bai ni'n cael gwybod am unrhyw unigolyn a allai fod wedi dod i gysylltiad â'r firws."