Lluniau'r Orsedd / Gorsedd Gallery

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Karen Davies yw cyflwynydd y Corn Hirlas / Karen Davies is the presenter of the Horn of Plenty
Disgrifiad o’r llun,
Llun i'w gadw / A photo for the album
Disgrifiad o’r llun,
Yr actores Gaynor Morgan Rees / Actress Gaynor Morgan Rees
Disgrifiad o’r llun,
Y ffanfferwyr Dewi Corn a Paul Corn Cynan / Dewi Griffiths and Paul Hughes are the official fanfarers
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dafydd Frayling o Gaerdydd yn un o'r rhai sy'n cael ei urddo ar gyfrif ei radd / Dafydd Frayling from Caerdydd becomes a member after gaining a degree
Disgrifiad o’r llun,
Cleif Harpwood o'r grŵp Edward H Dafis / Singer Cleif Harpwood
Disgrifiad o’r llun,
'Y Gwir yn Erbyn y Byd' - arwyddair yr Orsedd ar wisg yr Archdderwydd / The Gorsedd motto, 'The Truth Against the World' is embroidered onto the Archdruid's robe
Disgrifiad o’r llun,
Mae Fflur Dafydd yn gyn enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen / Singer Fflur Dafydd is a former winner of the Daniel Owen Memorial Prize
Disgrifiad o’r llun,
Hapus yn yr haul / Enjoying the experience
Disgrifiad o’r llun,
Y gweinidog Beti-Wyn James / Minister Beti-Wyn James
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y darlledwr Sulwyn Thoma ei urddo i'r wisg wen yn Eisteddfod Meifod 2003 / Broadcaster Sulwyn Thomas was inducted to the Gorsedd yn 2003
Disgrifiad o’r llun,
W. Gwyn Lewis, Trefnydd Arholiadau'r Orsedd / W. Gwyn Lewis organises the exams for some of the new members
Disgrifiad o’r llun,
Aled Gwyn enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn 1995 / Aled Gwyn was the winner of the Crown at the 1995 Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Archdderwydd yn arwain seremoni'r Coroni yn nes ymlaen / The Archdruid will lead the Crowning of the Bard ceremony later
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynrychiolwyr o'r gwledydd Celtaidd eraill yn rhan o'r Orsedd / Representatives from other Celtic nations are part of the Gorsedd ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn brif enillwyr llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn y wisg wen / Last year's winners of the main Eisteddfod competitions are awarded the white robes
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai o enillwyr prif wobrau Eisteddfod yr Urdd yn y blynyddoedd diwethaf ymysg y rhai sy'n cael y wisg werdd / Urdd Eisteddfod winners are among those awarded the green robes