Torf ar drydydd diwrnod y Steddfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Guto Dafydd a'r Archdderwydd wedi seremoni'r Cadeirio

Wrth i'r haul wenu ar y Maes ddydd Llun, daeth 16,285 o bobl drwy'r gatiau yn Llanelli - y nifer ucha' ers 2009, pan ddaeth 19,658 i Brifwyl Y Bala.

Roedd yna deilyngdod yn y brif seremoni, gyda Guto Dafydd enillodd Goron Eisteddfod Sir Gâr 2014, am ei ddilyniant o 10 cerdd ddigynghanedd heb fod dros 250 llinell ar y testun 'Tyfu'.

Dan y ffugenw 'Golygfa Deg', fo yw un o'r beirdd ieuengaf erioed i gael ei Goroni.

Wrth draddodi'r feirniadaeth o lwyfan y Pafiliwn, dywedodd un o'r beirniaid, Dylan Iorwerth:

"Ffrwydrad o ystyr a'r cryniadau'n parhau ymhell bell ar ôl gorffen darllen. Mi gawson ni ein codi o'n cadeiriau i dir uchel iawn gan fardd meistrolgar."

Roedd hi'n ddiwrnod o urddo, wrth i aelodau newyd ymuno â'r Orsedd.

Yn ogystal, fe gafodd D Hugh Thomas ei urddo'n Gymrawd yr Eisteddfod mewn seremoni ar lwyfan y pafiliwn.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Alun Jones ei anrhydeddu mewn seremoni ddydd Llun

Fe gafodd medal Syr T.H. Parry Williams ei rhoi i Alun Jones, ac roedd aelodau o'i deulu gydag o ar y llwyfan i'w weld yn derbyn yr anrhydedd.

Ymysg y cystadlaethau eraill ddydd Llun, roedd yr unawdau i rai rhwng 12 a 16 oed, a'r partïon alaw werin a cherdd dant i rai dan 21 oed.

Gallwch ddilyn holl ganlyniadau'r wythnos ar ein tudalen ganlyniadau.

Os fethoch chi ddod i'r maes Ddydd Llun, be' am gael cip ar oriel luniau Cymru Fyw?

O gwmpas y maes, roedd 'na lu o ddigwyddiadau.

Fe gafodd ap newydd BBC Cymru Fyw ei lansio - mae ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Dyma'r ap Cymraeg cyntaf erioed i'r BBC ei lansio.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.