Medal aur i Geraint Thomas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Geraint Thomas yn dathlu'r aur

Mae gan Gymru fedal aur arall yn Gemau'r Gymanwlad diolch i ymdrech wych gan Geraint Thomas yn y ras feics ar y ffordd, hynny er gwaethaf cael teiar fflat yn fuan ar ôl iddo dorri i ffwrdd o'r pac llai na 6 cilometr o'r diwedd.

Roedd e eisoes wedi ennill medal efydd yn y ras feicio yn erbyn y cloc.

Dywedodd wrth y BBC ar ôl y ras: "I fod yn onest, ro'n i'n teimlo'n ofnadwy ar y dechrau.

"Yr oeddwn yn meddwl am roi'r gorau iddi achos o'n i'n teimlo mor wael. Wedyn, roedd yn ymddangos fel bod pawb arall wedi dod i lawr at fy lefel i.

"Cefais fy synnu pa mor hawdd oedd agor bwlch. Pan gefais y teiar fflat roeddwn i'n meddwl 'beth sy'n rhaid i mi ei wneud?' ond yn ffodus roedd gen i ddigon o fwlch i aros ar y blaen.

"Roedd yn ddiwrnod da yn y diwedd. "

Fe fyddai rhywun wedi maddau i'r Cymro pe bai wedi methu ar ôl tair wythnos galed ar y Tour de France gyda dim ond tridiau o orffwys cyn anelu am y gemau.

Roedd y Cymro wedi rhybuddio pobl i beidio disgwyl gormod ganddo yn Glasgow gan fod blinder yn ffactor bwysig wedi ei ymdrechion yn Ffrainc.

Baner Cymru

Penderfynwyd mai Geraint Thomas fydd yn cario baner Cymru yn seremoni gloi'r gemau nos Sul.

Ymatebodd trwy ddweud, "yr wyf yn Gymro balch, dwi ddim yn cael gwisgo crys Cymru yn aml felly bydd cario'r faner heno yn foment falch i mi a fy nheulu. "

Cafodd Tîm Cymru gyfanswm o 36 o fedalau, gan gynnwys pum aur, 11 arian ac 20 efydd.

Dywedodd Brian Davies, Chef de Mission Tîm Cymru; "Mae Glasgow 2014 wedi bod yn Gemau rhagorol i Gymru.

"Roedd ceisio rhagori ar y cyfrif fedal uchaf o 31 a gasglwyd yn 2002 ym Manceinion yn ymddangos yn bell i ffwrdd pan ddechreuodd y Gemau ar y 24ain Gorffennaf, ond mae ein hathletwyr wedi perfformio'n eithriadol o dda a phob un i eithaf eu gallu i ddod â 36 o fedalau yn ôl i Gymru. "