Dydd Llun yn Steddfod Sir Gâr

Cyhoeddwyd

Wedi i fwy na 32,000 ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr dros y penwythnos - bydd trydydd diwnrod yn cystadlu yn cynnwys un o'r prif seremoniau - y Coroni.

Prif seremoni'r dydd fydd yr uchafbwynt yn y pafiliwn pinc, ac efallai y bydd 'na ambell i wyneb newydd yn yr osgordd, gan fod yr Orsedd yn urddo aelodau newydd yn ystod y bore.

Ymysg cystadlaethau eraill y pafiliwn heddiw, mae'r unawdau i rai rhwng 12 a 16 oed, a'r partïon alaw werin a cherdd dant i rai dan 21 oed.

Fe fydd medal Syr T.H. Parry Williams yn cael ei rhoi i Alun Jones eleni. Mae'r seremoni ar lwyfan y pafiliwn am 1.20pm.

Cyn prif seremoni'r dydd, fe fydd D. Hugh Thomas yn cael ei urddo'r Gymrawd yr Eisteddfod.

O gwmpas y maes, bydd cyfle i ddysgu mwy am Lyfr Du Caerfyrddin gyda Mererid Hopwood yn y Babell Lên.

Yn ogystal, fe fydd drama fuddugol Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Dinbych y llynedd, yn cael ei pherfformio am y tro cynta' yn y Cwt Drama.

Dŵr Mawr Dyfn yw enw drama fuddugol Glesni Haf Jones.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r maes yn llawn lliw