Trywanu: Cyhuddo llanc 16 oed

Cyhoeddwyd

Mae llanc 16 oed wedi cael ei gyhuddo o ddau achos o glwyfo ar ôl i ddau ddyn gael eu trywanu yn y Coed Duon nos Wener.

Mae dyn lleol 29 oed mewn cyflwr difrifol yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

Mae dyn arall, 44 oed hefyd o'r Coed Duon, mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y llanc wedi cael ei arestio yn wreiddiol ar amheuaeth o geisio llofruddio yn dilyn y digwyddiad am 23:15 ar Ffordd Bryn ac Apollo Way.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan fod y llanc hefyd wedi ei gyhuddo o dorri gorchymyn ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac o ymosod ar swyddog heddlu.

Dylai unrhyw dystion gysylltu â'r heddlu.

Straeon perthnasol