Gaza: 'Galwch y Senedd yn ôl' medd AS

  • Cyhoeddwyd

Dylai'r Senedd yn San Steffan gael ei galw yn ôl i drafod y gwrthdaro rhwng Gaza ac Israel, yn ôl AS Plaid Cymru.

Dywedodd Hywel Williams, sy'n cynrychioli Arfon, y byddai'n gyfle "gwerthfawr" i drafod dwy ochr y ddadl.

Ers i Israel ddechrau ar ei hymgyrch yn Gaza ar 8 Gorffennaf mae rhyw 1,700 o Balestiniaid wedi cael eu lladd, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn sifiliaid, yn ôl Gweinyddiaeth Iechyd Gaza.

Mae 66 o Israeliaid wedi marw, gan gynnwys dau sifiliad. Bu farw gweithiwr o Wlad Thai yn Israel hefyd.

Dechreuodd toriad yr haf yn San Steffan ar 22 Gorffennaf ac mae'r ASau i fod i ddychwelyd ar 1 Medi.

'Gwerthfawr'

Dywedodd Hywel Williams wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales, "Yr unig bobl sydd ddim yn trafod y sefyllfa yw Aelodau Seneddol yn y senedd, sydd i fod y lleoliad mwyaf blaenllaw ar gyfer dadleuon ar bob math o bolisïau, gan gynnwys polisi tramor".

Dywedodd Hywel Williams y byddai'n gyfle "gwerthfawr" i drafod yr argyfwng.

"Felly, mae'n ymddangos i mi yn rhyfedd iawn fod pawb yn siarad am y sefyllfa ar wahân i'r siaradwyr proffesiynol."

Dywedodd y byddai'n "werthfawr iawn fel cam bach iawn tuag at esbonio'r ddadl yn hytrach na saethu at ei gilydd", meddai.

Yn y cyfamser, dywedodd David Davies, AS Ceidwadol Mynwy, y "gellid fod wedi gwneud llawer i atal marwolaethau sifiliaid yn Gaza".

Fodd bynnag, ychwanegodd Mr Davies, aelod o grŵp Cyfeillion Israel y Ceidwadwyr: "Nid wyf yn credu y bydd unrhyw wlad yn derbyn hawl y wladwriaeth neu diriogaeth drws nesa i danio rocedi atyn nhw.

"Mae Israel yn ddemocratiaeth ac ni fydd y bobl yn goddef gwleidyddion sy'n caniatáu i hynny ddigwydd".