Ap i blant ddysgu Cymraeg yn y cartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Ar faes y Brifwyl ddydd Sul, mae ap yn cael ei lansio i helpu plant a theuluoedd i ddechrau dysgu Cymraeg.

Nod Cymraeg for Kids yw rhoi hwb i deuluoedd wrth i'w plant ddechrau dysgu'r iaith - boed adref, mewn meithrinfa neu yn yr ysgol.

Fe gafodd yr ap ei greu gan fod nifer o blant o gartrefi di-Gymraeg yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Gall rhieni, neiniau a theidiau a'u plant ddysgu'r wyddor Gymraeg, geiriau syml, siapiau a rhifau.

Wrth lansio'r ap, fe ddywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC fod y llywodraeth "wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad adnoddau digidol Cymraeg newydd a bydd yr ap Cymraeg for Kids yr un mor ddefnyddiol i ysgolion - cyfrwng Saesneg yn ogystal â chyfrwng Cymraeg - ac i deuluoedd."

Helpu ac ysbrydoli

Yn ogystal â helpu plant ifanc mewn cartrefi lle mae Cymraeg eisoes yn cael ei siarad, mae'r llywodraeth yn gobeithio y bydd yr ap yn ddefnyddiol i deuluoedd di-Gymraeg hefyd.

Mae'r llywodraeth yn gobeithio y bydd yr ap yn helpu ac yn ysbrydoli llawer mwy o rieni i ddechrau dysgu Cymraeg wrth i'w plentyn ddechrau dysgu Cymraeg.

I'r perwyl hwnnw, mae cyrsiau newydd fel Cymraeg i'r Teulu wedi cael eu datblygu'n benodol gan y Canolfannau Cymraeg i Oedolion.

Dywedodd Aled Davies, Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion de-orllewin Cymru:

"Mae hwn yn adnodd gwych i sbarduno teuluoedd i ddechrau dysgu Cymraeg gyda'i gilydd. Mae'n atyniadol, yn llawer o hwyl ac yn gyfle ardderchog i rieni a phlant rannu'r daith i fod yn ddwyieithog."

Straeon perthnasol