Trywanu: Arestio llanc 16 oed

Cyhoeddwyd

Mae llanc 16 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yn y Coed Duon nos Wener.

Cafodd dau ddyn lleol eu trywanu yn y digwyddiad am 23:15 ar Ffordd Bryn ac Apollo Way, ac mae'r ddau'n derbyn triniaeth yn yr ysbyty am eu hanafiadau.

Dylai unrhyw dystion gysylltu â'r heddlu ar 101.