Gwthio ysgewyllen i gopa'r Wyddfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu'r dyn 49 oed yn hyfforddi drwy wthio ysgewyllen o amgylch ei ardd gyda'i drwyn.

Mae dyn wedi cwblhau ei her i wthio ysgewyllen i fyny'r Wyddfa gan ddefnyddio ei drwyn.

Dechreuodd Stuart Kettell, o Balsall Common yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, ddydd Mercher a chyrhaeddodd y copa mewn tri diwrnod.

Bu'r dyn 49 oed yn hyfforddi drwy wthio ysgewyllen o amgylch ei ardd gyda'i drwyn.

Dywedodd Mr Kettell ei fod wedi dewis ysgewyllen fawr fel na fyddai'n syrthio i lawr holltau yn y graig.

Ei nod oedd casglu o leiaf £5,000 mewn nawdd ar gyfer Cymorth Canser Macmillan, ond nid yw'n gwybod eto faint y mae wedi codi.

"Mae pobl yn bendant yn credu fy mod i'n wallgof, ac rwy'n dechrau meddwl hynny fy hun," meddai.

Dywedodd Mr Kettell, sydd wedi codi arian yn flaenorol trwy aros mewn bocs am wythnos, mai'r her ddiweddaraf oedd yr un mwyaf anghyfforddus eto.

"Dwi wedi brifo fy mreichiau, fy nghoesau, fy nhraed, fy mhengliniau a'm gwddf," meddai.