Cyhuddo menyw o yfed a gyrru

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi cael ei chyhuddo o yfed a gyrru, a gyrru yn beryglus, ar ôl i gar daro i mewn i dafarn yn Sir Ddinbych.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru y bydd hi'n ymddangos o flaen ynadon ar 26 Awst.

Yn gynharach yr wythnos hon fe aeth Volkswagen Polo i mewn i lolfa Bar 236 yn Heol Gallt Melyd, Prestatyn.

Dywedodd goruchwyliwr y bar, James Campbell-Stephen, bod soffa yn y lolfa wedi ei wthio ar draws yr ystafell, ond ychwanegodd na chafodd neb ei anafu.