Ail agor gerddi Plas Tan y Bwlch wedi stormydd

Published
image copyrightSNowdonia National Park
image captionCoed wedi cwympo wedi'r storm ym mis Chwefror 2014

Chwe mis ar ôl i wyntoedd 100 milltir yr awr ysgubo trwy gerddi hanesyddol Plas Tan y Bwlch yng Ngwynedd, mae'r gerddi yn ail agor.

Cafodd ugeiniau o goed eu dymchwel ym mis Chwefror, a chafodd planhigion prin eu malu.

Ers hynny, cafwyd gwaith adfer sy'n cynnwys bron i 2,000 o blanhigion a choed newydd.

Mae penaethiaid Parc Cenedlaethol Eryri yn y pen draw am sicrhau bod y gerddi yn cael eu hadfer i'w hen ogoniant,

Yn ogystal â bod yn rhestredig Gradd II, mae'r ystâd ym Mhlas Tan y Bwlch ger Penrhyndeudraeth yng Ngwynedd hefyd wedi ei gofrestru yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Dywedodd y prif arddwr Chris Marshall bod y storm ar Ddydd Sant Ffolant wedi gwneud cymaint o ddifrod y bu'n rhaid cau'r gerddi i'r cyhoedd am resymau diogelwch.

Meddai: "Cafodd llwybrau eu dinistrio gan wreiddiau yr hen goed godidog wrth syrthio i'r llawr a chafodd nifer helaeth o gynefinoedd arbennig eu dinistrio."

image copyrightSNowdonia National Park
image captionCoeden ar lawr wedi storm Chwefror 14
image copyrightMark Kendall
image captionCafwyd gwyntoedd o 108 milltir yr awr mewn rhannau o Wynedd
image captionEr bod y gerddi wedi ail agor, mae llawer o waith ar y gweill

Bu teulu'r Oakleys - un o'r pedwar prif deulu oedd yn berchen y chwareli yn y gogledd orllewin - yn byw yn y plas am flynyddoedd lawer, gan olynu'r teuluoedd Evans a Griffith a adeiladodd stad fawr yn yr ardal yn yr 17eg ganrif a'r 18fed ganrif.

Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol