Ap gwerth £837,000 i heddluoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock/BBC
Disgrifiad o’r llun, Bydd yr ap yn gweithio ar ffonau symudol a thabledi

Bydd dau o heddluoedd Cymru yn datblygu ap gwerth £837,000 i anfon datganiadau tystion o leoliadau anghysbell.

Mae'r arian wedi dod o gronfa arloesi llywodraeth y DU, sydd wedi dyfarnu £1.2m i bedwar heddlu Cymru.

Bydd ap Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru yn caniatáu i swyddogion i gofnodi a llwytho datganiadau sain a gweledol o safle trosedd i system a rennir.

Bydd yn golygu y gall swyddogion gael eu rhyddhau o orfod dychwelyd i'r swyddfa, ac yn gallu treulio mwy o amser ar batrôl.

Bydd yr ap yn gweithio ar ffonau symudol a thabledi ac yn golygu y gall datganiadau gael eu llwytho yn uniongyrchol at systemau data.

Bydd yn caniatáu i'r ddau heddlu rannu gwybodaeth, rhoi mynediad cyflym i swyddogion at ddata a gadael i'r cyhoedd fonitro'r cynnydd wedi adroddiad am droseddau ac achosion o ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

£234,500

Yn ogystal â chyllid ar gyfer yr ap, mae cronfa arloesi'r Swyddfa Gartref hefyd wedi dyfarnu £234,500 pellach i Heddlu Gwent ar gyfer prosiect Cymru gyfan gyda'r nod o weithio gyda merched sydd wedi cael eu harestio.

Bydd y cynllun yn ceisio cynorthwyo i adsefydlu troseddwyr benywaidd, a'u troi oddi wrth fywyd o droseddu. Bydd y cynllun peilot yn rhedeg tan 2016.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Ian Johnston: "Mae'r arian hwn yn newyddion gwirioneddol wych a hoffwn longyfarch pawb am eu syniadau newydd ac arloesol".

Mae'r gronfa arloesi yn cynnig mynediad i heddluoedd ledled Prydain i £50m mewn grantiau.

Yn y rownd ddiweddaraf, derbyniodd Heddlu Gogledd Cymru £44,538, a rhoddwyd £95,500 i Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn gwario'r arian ar gamerâu fideo i'w gario gan swyddogion a bydd yr arian a roddir i Heddlu Dyfed-Powys yn cael ei ddefnyddio ar gyfer system i gyfnewid gwybodaeth gyda sefydliadau eraill yn ystod digwyddiadau parhaus.