Gemau'r Gymanwlad: Diwrnod 10

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Elinor Kirk (ail o'r dde) yn gobeithio gwella ar ei nawfed safle yn y 10,000m wrth redeg yn y 5,000m

Mae gobeithion Tîm Cymru am fwy o fedalau ar ysgwyddau'r athletwyr ar ddiwrnod olaf ond un y cystadlu yn Glasgow.

Llwyddodd Chris Gowell i gymhwyso ar gyfer ffeinal y 1,500m a bydd Elinor Kirk - orffennodd yn 9fed yn y 10,000m ddydd Mawrth - yn rhedeg yn y 5,000m.

Mae tîm ras gyfnewid y merched yn y 4X100m hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

I ffwrdd o'r trac bydd Sally Peake yn cystadlu yn y naid polyn gyda Lee Doran yn taflu'r waywffon ym Mharc Hampden.

Doedd llwybr y tîm cyfnewid i'r ffeinal ddim yn llyfn gan iddyn nhw gael eu diarddel yn wreiddiol, ond fe gafodd y penderfyniad yna ei adolygu, ac fe fydd merched Cymru yn rhedeg am fedal.

Mae Cymru wedi ennill dwy fedal yn y cystadlaethau trac a maes hyd yma gyda Aled Sion Davies yn ennill arian wrth daflu'r ddisgen F42/44 a Rhys Jones yn cipio'r efydd yn y 100m T37.

Bydd adolygiad o berfformiad y tîm athletau wedi'r Gemau gan ei bod hi'n ymddangos y byddan nhw'n brin o'r nod osodwyd iddyn nhw cyn y Gemau, sef pedair medal.

Roedd gobeithion am fedalau aur neu arian i bum bocsiwr ddydd Gwener wrth iddyn nhw geisio am le yn eu rowndiau terfynol, ond bu'n rhaid i'r pump fodloni ar fedalau efydd gan iddyn nhw i gyd golli.

Roedd colled Sean McGoldrick yn arbennig o galed gan iddo golli oherwydd penderfyniad dadleuol. Er i Dîm Cymru apelio'r penderfyniad Michael Conlan o Ogledd Iwerddon fydd yn cymryd ei le yn y ffeinal.

Cafodd Nathan Thorley ac Ashley Williams gweir gan ddau focsiwr arbennig o dda, ac roedd Joe Cordina a Lauren Price - y Gymraes gyntaf i focsio dros Gymru yn y Gemau - yn anlwcus i golli.

Yn y ddwy ornest doedd y beirniaid ddim yn gwbl gytun gyda'r ddau yn colli ar benderfyniad y mwyafrif.