Sir Fynwy yn cynnig lloches i gyfieithwyr Afghan

  • Cyhoeddwyd
Milwyr yn AffganistanFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae arweinwyr y cyngor yn dweud eu bod yn cynnig croeso i bobl sydd wedi dangos "teyrngarwch ac ymroddiad" i Brydain.

Mae cyngor yng Nghymru yn cynnig lloches i gyfieithwyr Afghan sydd wedi bod yn gweithio'n agos gyda lluoedd Prydain ac sydd bellach mewn perygl o gael eu herlid.

Mae Sir Fynwy wedi ymuno gyda chynghorau eraill yn Lloegr a'r Alban trwy gynnig cymorth ar gyfer hyd at 600 o bobl.

Cyfieithwyr ydyn nhw'n bennaf a byddan nhw'n aros mewn tai preifat gyda chefnogaeth ariannol y Swyddfa Gartref ar gyfer yr ychydig fisoedd cyntaf.

Mae arweinwyr y cyngor yn dweud eu bod yn cynnig croeso i bobl sydd wedi dangos "teyrngarwch ac ymroddiad" i Brydain.

Mae'r dewis o fisa pum-mlynedd i symud i'r DU yn cael ei gynnig tan ddiwedd 2015.

'Unigryw ac eithriadol'

Cyhoeddwyd cynllun Llywodraeth y DU y llynedd i helpu'r rhai a oedd wedi bod yn rhoi gwasanaeth "unigryw ac eithriadol".

Mae'n dilyn pryder bod cyfieithwyr - mae o leiaf 20 wedi cael eu lladd ers 2001 - yn agored i niwed ar ôl i'r milwyr Prydeinig dynnu'n ôl.

Mae tua 600 yn gymwys a deallir bod tua 120 o gyfieithwyr wedi mynegi diddordeb mewn symud i'r DU.

Mae gan eraill gefndir mewn deintyddiaeth, meddygaeth, peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth.

Byddan nhw'n dod o dan gynllun mewnfudo arbennig ac nid ydynt yn geiswyr lloches.

Nid yw'n glir eto faint fydd yn dewis Sir Fynwy ond dywedodd y Swyddfa Gartref ei bod mewn trafodaethau gyda nifer o awdurdodau lleol ar draws y DU a oedd wedi mynegi diddordeb.

Bydd y cyngor yn cynnig cyngor ar integreiddio i mewn i'r gymuned, gan gynnwys dod o hyd i waith.

Dywedodd John Prosser, cadeirydd y cyngor a "phencampwr Lluoedd Arfog yr awdurdod": "Mae'r bobl hyn wedi rhoi eu bywydau mewn perygl, felly byddwn yn rhoi croeso iddyn nhw yn ein cymuned.

"Rydym yn falch o chwarae ein rhan, gyda chymunedau eraill ar draws y DU, i'w croesawu i'n glannau".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol