Awtistiaeth: Teulu yn colli yn yr Uchel Lys

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Claire Dyer wedi dweud wrth ei theulu nad yw hi am fod yn bell oddi wrthynt

Mae teulu merch o Dre-gŵyr sydd ag awtistiaeth ddwys wedi colli eu hachos yn yr Uchel Lys i geisio sicrhau adolygiad barnwrol o benderfyniad Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i'w hanfon i uned arbennig yn Brighton.

Mae Claire Dyer, 20 oed ac sydd hefyd ag anghenion addysgu arbennig yn cael gofal mewn uned yn Abertawe, ond penderfynodd y llys y dylai gael ei symud i Brighton.

Dywedodd mam Claire, Cath Dyer o Abertawe: "Rydym wedi torri ein calonnau bod fy merch yn cael ei symud 230 milltir i ffwrdd.

"Bydd y penderfyniad hwn yn rhwygo ein teulu.

"Mae'n amlwg ei bod hi angen cymorth arbenigol ac er ein bod yn derbyn mai dim ond ateb dros dro yw'r ysbyty y mae ynddo ar hyn o bryd, mae'r ffaith nad oes unrhyw le yng Nghymru yn anodd credu.

"Rydym yn hollol wrthwynebus i weld Claire yn cael eu hanfon gannoedd o filltiroedd i ffwrdd i Brighton".

Mewn datganiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg: "Ni allwn roi sylwadau yn benodol am yr achos hwn, gan nad oes gennym ganiatâd i wneud hynny.

"Yn anffodus, ar rai achlysuron, ni allwn ddod o hyd i wasanaeth yng Nghymru sy'n gallu darparu'r asesiad, gofal a diogelwch arbenigol iawn sydd eu hangen.

"Os bydd hyn yn digwydd, yna rydym yn cysylltu gyda gwasanaethau arbenigol yn Lloegr."

Straeon perthnasol