Gyrru'n beryglus: Saith mlynedd o garchar

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Raquel Davies a Lee Jenkins eu lladd yn y ddamwain fis Mehefin

Mae gyrrwr ifanc o'r Rhondda a gyfaddefodd iddo ladd ei chwaer a'i dyweddi hi mewn damwain car yn Gilfach Goch wedi cael ei ddedfrydu i saith mlynedd o garchar.

Plediodd Corey Davies, 20 oed o Donyrefail, Y Rhondda, yn euog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ar ffordd yr A4093.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd mai Davies oedd yn gyrru'r car BMW gwyn to meddal pan fu farw Raquel Davies, 23 oed, a Lee Jenkins, 25 oed, ar Fehefin 7.

Roedd gan y cwpl fab naw wythnos oes o'r enw Harley.

Cafodd Davies hefyd ei wahardd rhag gyrru am 5 mlynedd, a bydd rhaid iddo sefyll prawf gyrru ehangach.

Clywodd y llys bod gan Davies "ormod o alcohol" yn ei waed pan drodd y car ben i'w waered wrth geisio pasio bws ar lon droellog.

Heb ei anafu

Bu farw'r ddau yn syth am nad oedd to meddal y car yn ddigon o amddiffyniad.

Chafodd Davies ddim ei anafu.

Dywedodd yr erlynydd Gareth James wrth y llys bod Davies wedi gadael lleoliad y ddamwain.

Mewn datganiad wedi'r ddamwain dywedodd teulu Ms Davies ei bod "yn berffaith ymhob ffordd..."

"Roedd hi'n fam ymroddgar a gwych i'w mab ifanc ac yn caru ei dyweddi yn fawr iawn. Hi oedd ein ffrind gorau. Fe fydd colled enfawr ar ei hôl."

Fe ddywedodd teulu Mr Jenkins ei fod yn "boblogaidd iawn, a chanddo nifer o ffrindiau. Mae calonnau'r holl deulu wedi eu torri... Roedd ganddo berthynas agos iawn â'i frawd a'i chwaer...

"Roedd o'n caru ei ddyweddi, Raquel, ac yn mwynhau bod yn dad newydd i Harley... Fe fydd pawb oedd yn ei adnabod yn gweld ei eisiau."

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r de
Disgrifiad o’r llun, Clywodd y llys bod gan Davies "ormod o alcohol" yn ei waed pan drodd y car ben i'w waered wrth geisio pasio bws ar lon droellog.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol