Eisteddfod Sir Gâr ar gychwyn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Eisteddfod Sir Gâr yn cael ei chynnal ar Feysydd Gŵyl Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, rhwng 1-9 Awst

Mae'n benllanw misoedd lawer o waith, a nos Wener bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014 yn agor ei drysau i'r cyhoedd.

Bydd Gala Agoriadol yn y Pafiliwn, gyda phobl ifanc y dalgylch yn perfformio caneuon allan o sioeau cerdd poblogaidd, gan gynnwys Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac er Mwyn Yfory.

Meddai cadeirydd pwyllgor gwaith Sir Gâr, Gethin Thomas: "Mae 'na bwyslais amlwg ar yr ifanc yn y cyngerdd agoriadol. Fe welson ni'n fuan iawn bod gyda ni sioeau cerdd oedd wedi cael eu paratoi mewn gwahanol ysgolion, a'r sioeau cerdd hynny fydd y brif seremoni agoriadol ar y nos Wener gynta.

"Mae 'na rhyw bump ysgol uwchradd yn perfformio, yn ogystal ag Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi a Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth."

Bydd eleni yn flwyddyn bwysig i Elen Huws Elis, gan mai hon fydd ei Phrifwyl gynta' ers iddi gael ei phenodi yn drefnydd.

Technoleg newydd

Mae disgwyl tua 150,000 o ymwelwyr drwy gatiau Meysydd Gŵyl Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli dros yr wythnos nesa'. Bydd eisteddfodwyr yn elwa o dechnoleg newydd hefyd, wrth i'r Brifwyl arbrofi gydag ap iBeacon.

disgrifiad o’r llunMae gan yr Eisteddfod ap newydd eleni, 'Ar y Maes'

Bydd yr ap yn cysylltu hefo dyfeisiadau fel ffonau symudol a thabledi'r eisteddfodwyr, drwy anfon signal Bluetooth, gan roi gwybodaeth am yr hyn sydd o'u cwmpas wrth iddyn nhw droedio'r Maes.

Fel sy'n arferol erbyn hyn, bydd Teithiau Tywys yn cael eu cynnal o gwmpas y Maes ar gyfer y rhai hynny, efallai, sydd ddim mor gyfarwydd â'r Brifwyl.

Bydd y Maes ar agor o 08:00 bob dydd tan y dydd Sadwrn ola', Awst 9, gyda mynediad yn rhatach ar ôl 16:30.

Mae mwy o wybodaeth am sut i gyrraedd y Maes ar gael yma.

Bydd y cystadlu yn cychwyn ddydd Sadwrn, gyda'r Bandiau Pres a Chorau Cymysg ar y llwyfan.

Mae'r trefnwyr yn lleol yn gobeithio y bydd yr holl sir yn elwa o ymweliad yr Eisteddfod, gyda phobl yn teithio o gwmpas bro'r Eisteddfod ystod yr wythnos i weld y gwahanol atyniadau.

Meddai Gethin Thomas: "Rwy'n gobeithio wrth i bobl ddod i Lanelli y byddan nhw hefyd yn ymweld â'r ardaloedd godidog sydd yna drwy'r sir gyfan.

"Ma'r sosban yn berwi yn Llanelli a Sir Gâr. Ma' croeso twymgalon i chi ddod i brofi'r arlwy arbennig sydd o fewn y sosban - dewch yn llu!"

Ychwanegodd prif weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: "Dewch i Sir Gâr ar bob cyfri', mae 'na andros o lot o weithgareddau fydd yn rhoi mwynhad i'r teulu i gyd.

"Mae'r lleoliad yn fendigedig, y bobl yn glên - dewch i fwynhau!"

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.

disgrifiad o’r llunBydd Llwyfan y Pafiliwn yn llawn o berfformwyr ifanc y sir nos Wener