Gemau'r Gymanwlad: Diwrnod 9

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Michael Conlan (coch) guro Sean McGoldrick i gyrraedd y rownd derfynol

Mae pump o focswyr Cymru yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad ddydd Gwener.

Bu'n rhaid i'r pencampwr pwysau bantam presennol, y Cymro Sean McGoldrick, fodloni ar fedal efydd ar ôl colli i Michael Conlan, o Ogledd Iwerddon, ar bwyntiau.

Yn ddiweddarach fe wnaeth Tîm Cymru apelio yn erbyn y canlyniad, oherwydd yr amgylchiadau dadleuol pan gafodd yr ornest ei stopio gan y dyfarnwr oherwydd anaf i'r Gwyddel. Ond gwrthodwyd yr apêl.

Medal efydd hefyd gafodd Nathan Thorley ar ôl colli'r rownd gynderfynol yn y bocsio pwysau is-drwm yn Glasgow.

Gyda Thorley a'i wrthwynebydd - Kennedy St.Pierre o Mauritius - yn mynd amdani o'r cychwyn, daeth ergydion lu, ond y dyn o'r ynys ym Môr India oedd y gorau, ac fe roddodd tîm Cymru y gorau i'r ornest cyn diwedd y rownd olaf.

Doedd pethau'n ddim gwell i'r ddau nesaf. Er gwaetha' ymdrech ardderchog, fe gollodd Lauren Price ei rownd gynderfynol mewn gornest agos dros ben.

Doedd y tri beirniad ddim yn gytun, ond colli o 2-1 wnaeth Price wrth fod y ferch gyntaf o Gymru i gystadlu ac ennill medal am focsio.

Roedd y rownd gynderfynol yn ddiwedd ar obeithion Ashley Williams hefyd. Roedd ei wrthwynebydd o India yn rhy gryf i'r Cymro, a'r tro hwn roedd y beirniaid yn unfryd mai Devendro Laishram oedd yn fuddugol.

Joe Cordina oedd y gobaith olaf am fedal aur neu arian yn y bocsio felly, ac fe enillodd ei rownd gyntaf yma marn y tri beirniad yn erbyn Charlie Flynn o'r Alban.

Yn anffodus i'r Cymro roedd cefnogaeth y dorf yn ddigon i godi'r Albanwr - fe enillodd y ddwy rownd arall ym marn dau o'r tri, ac roedd rhaid i Cordina hefyd felly fodloni ar fedal efydd.

Mae Georgina Hockenhull o'r tîm gymnasteg wedi ennill medal efydd i Gymru. Hi oedd yn drydydd yng nghystadleuaeth unigol y beam

33 o fedalau sydd gan Gymru ar hyn o bryd. Y targed ar gyfer y Gemau yma oedd 27.