Defnyddio technoleg iBeacon am y tro cyntaf yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y dechnoleg iBeacon yn rhoi gwybodaeth i bobl wrth iddyn nhw basio lleoliadau penodol ar Faes yr Eisteddfod

Bydd y dechnoleg iBeacon yn cael ei defnyddio am y tro cyntaf yng Nghymru dros yr wythnos nesaf.

Yn ystod y penwythnos bydd yn cael ei lansio ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli. Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis.

Dull o gyfathrebu yw iBeacon sy'n cysylltu dyfeisiadau â'i gilydd drwy anfon signal Bluetooth. Mae'r dechnoleg yn rhoi cyfle i bobl ddarganfod mwy am yr hyn sydd o'u cwmpas wrth iddyn nhw grwydro'r safleoedd gwahanol.

Yn wahanol i apiau eraill, unwaith bydd y wybodaeth wedi'i lawrlwytho bydd ap iBeacon yn 'adnabod' lleoliad yr ymwelwyr. Yna bydd yn anfon gwybodaeth i'r teclynnau mewn lleoliad penodol, sy'n galluogi i'r defnyddiwr ddarganfod mwy am yr hyn sydd o'i amgylch.

Ar Y Maes

Disgrifiad o’r llun,
Mae ap 'Ar y Maes' yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a lleoliad yr Eisteddfod

Eleni, mae'r Eisteddfod yn lansio ap dwyieithog newydd ar gyfer ymwelwyr, o'r enw 'Ar Y Maes'. Mae'r ap yn defnyddio technoleg iBeacon i gyflwyno'r newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf i'r bobl sydd yn ei ddefnyddio.

Dywedodd Gwenllian Carr o'r Eisteddfod: "Rydym yn gyffrous iawn i fod yn defnyddio'r dechnoleg iBeacon yn yr Eisteddfod eleni. Rydym yn credu bydd yr ap yn rhoi gwybodaeth sydd ei hangen yn y mannau gwahanol i ymwelwyr yr Eisteddfod."

Hefyd yn y gogledd bydd Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis yn treialu ap iBeacon. Mae nhw'n honni mai nhw yw'r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i'w ddefnyddio.

Bydd ymwelwyr yn derbyn gwybodaeth mewn 25 lleoliad penodol, gan gynnwys y gweithdai hanesyddol, tai'r chwarelwyr, y siop a'r caffi.

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: "Mae'r fenter hon yn torri tir newydd gan fynd â'r defnydd o dechnoleg mewn amgueddfeydd i lefel uwch."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn dweud bod defnyddio'r iBeacon yn "torri tir newydd"

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.