Galw am fwy o amddiffynfeydd i gwmnïau rhag y banciau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Galw am fwy o amddiffynfeydd i gwmnïau bach rhag y banciau

Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn glaw am newid yn y gyfraith er mwyn amddiffyn perchnogion busnes rhag y banciau.

Daw'r alwad yn dilyn honiadau fod y banciau wedi cam-werthu cyfraddau llog i fusnesau, ac mae amryw o'r busnesau yma bellach wedi mynd i'r wal.

Mae cwmnïau sydd wedi prynu'r cynnyrch ariannol o'r math yma, yn honni fod hynny wedi rhoi pwysau ariannol mawr arnyn nhw, ac mewn amryw o achosion roedd yn rhaid diswyddo staff. Mae rhai cwmnïau wedi mynd yn fethdalwyr.

Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn dweud mai'r unig ffordd i atal problem o gam-werthu tebyg yn y dyfodol yw petai pobl fusnes sy'n rhedeg cwmnïau bach yn cael defnyddio'r un amddiffyniad cyfreithiol a fysai unigolyn mewn sefyllfa debyg.

Problem debyg iawn i sgandal y PPI

Mae'r broblem yn debyg iawn i sgandal yr Yswiriant Diogelu Taliadau (PPI), lle roedd banciau yn gwerthu cynnyrch ariannol i bobl nad oedd eu hangen mewn gwirionedd.

Cwmnïau fel tafarndai a milfeddygon yw'r rhai sydd wedi eu heffeithio.

Dywedodd y banciau wrthynt eu bod yn darparu yswiriant yn erbyn cyfraddau llog sy'n codi ond nid oeddent wedi hysbysu'r cwmnïau o'r costau petai'r cyfraddau llog yn gostwng fel y gwnaethon nhw.

Mae cynllun iawndal mewn lle i geisio helpu'r cwmnïau a gafodd eu heffeithio.

Mae'r busnesau bach yn dadlau nad ydyn nhw wedi derbyn symiau digolledu digonol. Ac mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn dweud efallai na fydd yn bosibl i ad-dalu'r gost yn llawn er gwaethaf y niwed i fywoliaeth cymaint o bobl.

Disgrifiad o’r llun,
Guto Bebb AS yn dweud efallai y bydd angen i'r senedd drafod y mater eto

Yn ol yr AS Ceidwadol dros Aberconwy, Guto Bebb, sydd wedi ymgyrchu dros y mater, efallai bydd angen i'r senedd drafod y mater eto.

Dywed y corff sy'n cynrychioli banciau, y BBA, bod y diwydiant "yn gweithio at ddigolledu rhai sydd wedi colli arian drwy gam-werthu a bod y cynigion iawndal sy'n cael eu gwneud yn rhai teg."