Gaza: Protest ym mhencadlys BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae protestiadau tebyg wedi eu cynnal tu fas i ganolfannau eraill y BBC yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae tua 85 o bobl wedi cymryd rhan mewn protest tu allan i bencadlys BBC Cymru yng Nghaerdydd gan honni nad oes cydbwysedd yn y sylw y mae'r BBC yn ei roi i ymgyrch filwrol Israel yn Gaza.

Roedd Heddlu'r De yn bresennol ond roedd y brotest yn un heddychlon.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC:

"Mae'r BBC yn adrodd yn eang ar draws teledu, radio ac ar-lein, ar nifer o agweddau gwahanol o'r gwrthdaro cymhleth hwn.

"Ein rôl yw esbonio beth sy'n digwydd a pham ac rydyn yn ymdrechu i adlewyrchu ystod o leisiau, ynghanol daliadau dwfn.

"Rydym wedi ein hymrwymo i barhau i adrodd ar, a dadansoddi digwyddiadau sydd weithiau'n newid yn gyflym mewn modd cywir, teg a chytbwys."

Ers i Israel ddechrau ar ei hymgyrch yn Gaza ar 8 Gorffennaf mae 1,400 o Balestiniaid wedi cael eu lladd, y rhan fwyaf ohonynynt yn sifiliaid, yn ôl Gweinyddiaeth Iechyd Gaza.

Mae tua 59 o Israeliaid wedi eu lladd, 56 o filwyr a 2 sifiliad. Mae gweithiwr o Wlad Thai hefyd wedi marw yn Israel.