Trawiad ar ôl cael braw: Carcharu dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r gogledd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Mr Chambers o dan ddylanwad cyffuriau ar y pryd

Mae dyn oedd yn gaeth i gyffuriau wedi cael ei yrru i'r carchar ar ôl dychryn dynes yn ei chartref yn Llandudno gan arwain iddi gael trawiad ar y galon.

Cafodd Kevin Chambers, 37 ei ddedfrydu i ddwy flynedd dan glo wedi iddo bledio'n euog i fod ag arf peryglus yn ei feddiant ac am achosi niwed i ddrws Carol Wall.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Chambers wedi cymryd cyffuriau ar 15 Medi, 2013 pan gyrhaeddodd gefn tŷ oedd ar Ffordd Dewi Sant am 23:30.

Roedd yn gafael mewn morthwyl ac yn honni bod dyn gyda dryll ar ei ôl.

Roedd wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty am wenwyn gwaed cyn iddo ryddhau ei hun a chymryd llawer o wahanol gyffuriau er mwyn ceisio delio â'r boen.

Ond yn hytrach na chael gwared â'r boen, fe achosodd y cyffuriau iddo gael paranoia.

'Wnaiff o byth faddau'

Disgrifiad o’r llun, Bu farw Carol Wall wrth iddi wneud galwad 999

Y tu mewn i'r tŷ fe gafodd y teulu - Carol Wall, ei gŵr Peter a'u mab Neal - "fraw ofnadwy", yn ôl yr hyn a glywodd y llys

Fe wnaeth Mr Wall droi'r golau i ffwrdd er mwyn ceisio cael Chambers i adael ac fe wnaeth Mrs Wall, oedd yn 58, ffonio 999. Fe wnaeth hi wedyn syrthio i'r llawr a bu farw.

Daeth i'r amlwg yn ddiweddarach ei bod hi'n dioddef o glefyd y galon difrifol a bod y sioc wedi achosi iddi gael trawiad.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd y Barnwr David Hale: "Am gyfres o ddigwyddiadau trasig. Mae Peter Wall wedi cael ei effeithio'n ofnadwy gan ei golled. Wnaiff o byth faddau i chi.

"Cyn belled â mae o'n y cwestiwn, mi wnaethoch chi lofruddio ei wraig.

"Yn ôl y gyfraith wnaethoch chi ddim. Ond fe gafodd eich gweithredoedd ganlyniadau wnaeth arwain at farwolaeth Carol Wall y noson honno."

Fe wnaeth Mr Wall ddarllen datganiad er mwyn esbonio'r effaith oedd y digwyddiad wedi ei gael arno.

Dywedodd nad oedd wedi gallu dychwelyd i'r tŷ ers y noson honno.

Ychwanegodd: "Roeddwn yn arfer bod yn berson hapus, hyderus gyda fy ngwraig wrth fy ochr, ond rŵan dwi'n gwbl wahanol.

"Does gen i ddim yr awch am fywyd fel yr oedd gen i o'r blaen."

Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Kevin Chambers daro ar ddrws y tŷ nifer o weithiau