Cytundeb i werthu purfa Murco

  • Cyhoeddwyd
Murco

Mae cytundeb wedi ei gyrraedd dros werthiant purfa olew Murco yn Aberdaugleddau, fydd yn sicrhau 400 o swyddi.

Roedd pryderon y gallai'r swyddi i gyd fynd wedi i'r cytundeb £300 miliwn i'w werthu ym mis Ebrill fethu.

Mae'r perchnogion wedi bod yn ceisio gwerthu'r safle ers tro gan ddweud bod ffactorau economaidd yn gwneud pethau'n anodd iddynt.

Os bydd popeth yn mynd yn iawn bydd y Klesch Group yn dod yn berchen ar y safle yn y man.

Dywedodd sefydlydd y cwmni, Gary Klesch: "Yn gynnar y bore 'ma daethom i gytundeb prynu gyda Murphy Oil, a nawr rydym o dan gytundeb i'w brynu."

Ychwanegodd mai'r bwriad yw cadw'r staff presennol.

"Mae'n newyddion da ar gyfer y safle a'r holl ardal," meddai.

"Rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o'r gymuned yno."

'Cam cyntaf'

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: "Mae'r cyhoeddiad hwn heddiw yn newyddion da iawn ac yn gam cyntaf ar hyd y daith i sicrhau dyfodol hirdymor i'r burfa olew hon yn Aberdaugleddau.

"Rydym yn gwbl ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu'r sector puro olew ac rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn â Murco dros y pedair blynedd diwethaf i geisio diogelu'r burfa a'r swyddi yn Aberdaugleddau".