Diwrnod 8 yn Glasgow : Gobeithion Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd Geraint Thomas yn cyfnewid her y Tour de France am gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad wrth gymryd rhan yn y ras unigol yn erbyn y cloc brynhawn Iau.

Bydd Elinor Barker, sydd eisoes wedi ennill medal arian yn y ras pwyntiau 25km a medal efydd yn y ras 'scratch' 10km, yn cystadlu yn ras yn erbyn y cloc i ferched.

Bydd Amy Roberts a Ciara Horne hefyd yn cystadlu yn erbyn Barker, a Scott Davies a Luke Rowe yw'r Cymry fydd yn cystadlu yn erbyn Thomas.

Yn yr athletau mae Brett Morse wedi cymhwyso ar gyfer rownd derfynol taflu'r ddisgen, gan obeithio gwella ar ei berfformiad yn y rhagbrawf i sicrhau medal.

Prinder Cymry ar y trac

Ond bydd prinder Cymry ar y trac o ganlyniad i fethiant Dai Greene i gyrraedd rownd derfynol y ras 400m dros y clwydi a'r ffaith bod Rhys Williams wedi methu prawf cyffuriau.

Yn ogystal mae'r ffaith bod Gareth Warburton wedi methu prawf cyffuriau, a methiant Joe Thomas yn y rownd gynderfynol, yn golygu na fydd gan Gymru gynrychiolaeth yn rownd derfynol yr 800m.

Bydd Darius Jokarzadeh yn cystadlu ar y codi pwysau yn y dosbarth 105kg+, tra bydd Oliver Cole yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth wreslo 86kg y dynion, a Sarah Connelly yn y gystadleuaeth 63kg i ferched.

Bydd nifer o Gymry'n cystadlu yn y badminton, y tenis a'r sboncen a hynny yn y senglau a'r dyblau, ar gyfer y dynion a'r merched.

Ar ben hyn oll, bydd gan Clinton Purnell ddiwrnod prysur iawn yn y gymnasteg artistig wrth iddo gystadlu yn rownd derfynol y gystadleuaeth ar y llawr, y ceffyl a'r cylchoedd. Bydd Jac Davies, Elizabeth Beddoe a Raer Theaker hefyd yn cymryd rhan yn y cystadlaethau gymnasteg.