Amseroedd ymateb ambiwlans 'yn gwaethygu'

Cyhoeddwyd

Yn ôl ffigyrau diweddaraf llywodraeth Cymru mae amseroedd ymateb y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru wedi gwaethygu.

Cyrhaeddodd 53% o ymatebion brys i alwadau Categori A (perygl i fywyd ar unwaith) o fewn wyth munud, lawr o 54.1% ym mis Mai 2014, a 62.6% ym mis Mehefin 2013.

Mae'r ffigwr hwn yn is na'r targed o 65%.

Mae'r gwrthbleidiau yng Nghymru wedi beirniadu'r ffigyrau, tra mae llywodraeth Cymru wedi datgan eu siom gyda'r ystadegau.

Ymateb y gwrthbleidiau

Yn ôl Gweinidog Iechyd Cysgodol y Ceidwadwyr, Darren Millar: "Nid yw'r Gweinidog Iechyd yn datrys y broblem, mewn gwirionedd mae pethau'n gwaethygu.

"Yn hytrach na gwastraffu eu hymdrechion ar gael gwared ar dargedau maen nhw wedi methu â'u cyrraedd, dylai gweinidogion Llafur sicrhau'r buddsoddiad mae'r gwasanaeth iechyd yn ei haeddu a pharhau gyda'r gwaith o ddiwygio'r gwasanaeth ambiwlans, er mwyn iddo allu ymateb i argyfyngau."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi beirniadu'r ystadegau gyda'u harweinydd, Kirsty Williams, yn datgan bod gwasanaeth ambiwlans Cymru "mewn argyfwng".

Yn ôl Kirsty Williams: "Unwaith eto mae amseroedd ymateb y gwasanaeth ambiwlans yn gwaethygu.

"Mae'r ffigyrau'n parhau i fod yn warth cenedlaethol.

"Does dim modd celu'r ffaith bod ein gwasanaeth ambiwlans mewn argyfwng. Mae'r targedau misol yn cael eu methu, ac mae'r dystiolaeth yn dangos bod y broblem yn gwaethygu, yn hytrach na gwella."

'Gwarthus'

Mae Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Elin Jones, wedi ymateb drwy ddweud:

"Mae amseroedd ymateb ambiwlansys wedi gwaethygu unwaith eto ac nid oes unrhyw arwydd bod Llywodraeth Llafur Cymru yn dod yn agos at ymdrin â'r perfformiad gwarthus.

"Am faint yn hwy y bydd yn rhaid inni aros cyn bod y gwasanaeth ambiwlans yn gwella?"

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy ddweud : "Mae ffigyrau mis Mehefin yn ofnadwy o siomedig.

"Ond fel y dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford fis diwethaf, mae o'n disgwyl gweld cynnydd ym mherfformiad y gwasanaeth ambiwlans o'r sefyllfa ym mis Mai a Mehefin.

"Mae'r Gweinidog eisiau gweld y perfformiad yn gwella bob mis, gyda Gorffennaf yn well na Mehefin, Awst yn well na Gorffennaf, a Medi'n well nag Awst.

"Rydym ni wedi derbyn gwybodaeth gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru am fis Gorffennaf sy'n dangos cynnydd sylweddol yn yr ymateb i alwadau o fewn wyth munud."

Aeth ymlaen i ddweud: "Tra bo'r cynnydd ym mis Gorffennaf i'w groesawu, mae llawer o waith i'w wneud gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a'r byrddau iechyd er mwyn sicrhau gwelliannau ar draws Cymru a chyrraedd targedau yn gyson."

Straeon perthnasol