Disgyn ar Yr Wyddfa: Marw'n ddamweiniol

Cyhoeddwyd

Mae'r cwest i farwolaeth saer 21 oed o ganolbarth Cymru fu farw ar Yr Wyddfa ddydd Gwener y Groglith eleni, wedi dyfarnu ei fod wedi marw'n ddamweiniol.

Fe gwympodd Dylan Arwel Rattray 600 troedfedd wedi iddo gael ei gamarwain gan lwybr ddaeth i ben heb rybudd.

Wedi iddi glywed tystiolaeth gan gadeirydd tîm achub mynydd Llanberis, John Grisdale, fe ddywedodd y dirprwy grwner Nicola Jones y byddai'n tynnu sylw Awdurdod y Parc Cenedlaethol at "lwybrau sy'n ymddangos yn ddiogel, ond sy'n dod i ben yn gyflym gan adael pobl mewn perygl".

Ychwanegodd nad oedd Mr Rattray - o Lanfihangel-y-Creuddyn, ger Aberystwyth - a'i gyfaill, Jack Bonner oedd gydag o "yn ddynion ifanc byrbwyll".

Gan gofnodi achos o farwolaeth ddamweiniol, fe ddywedodd Mrs Jones y byddai'n rhaid i'r Parc ymateb i'w chais ynglŷn â sefyllfa'r llwybrau.

Fe ddywedodd Mr Grisdale fod y tîm eisoes wedi bod yn trafod gyda'r awdurdod. Roedd eraill wedi marw yn yr ardal, a channoedd ar filoedd yn defnyddio'r mynydd.

Gan roi tystiolaeth, fe ddywedodd Mr Bonner eu bod nhw'n credu eu bod nhw ar lwybr sefydlog cyn i'w ffrind gwympo.

Clywodd y cwest fod Mr Rattray wedi dioddef nifer o anafiadau pan gwympodd ar Glogwyn y Garnedd, a'i fod wedi ei ladd ar unwaith.

Straeon perthnasol