Plas Madoc: Gofyn am nawdd

Cyhoeddwyd

Mae ymgyrchwyr sy'n ceisio ail-agor canolfan hamdden Plas Madoc yn gofyn am nawdd gan Gyngor Wrecsam, oedd yn gyfrifol am gau'r ganolfan yn y dref.

Fe gaeodd Plas Madoc yn Acrefair dri mis yn ôl fel rhan o ymgyrch Cyngor Wrecsam i arbed £45 miliwn mewn pum mlynedd.

Ddydd Mawrth, Awst 5, bydd gofyn i fwrdd gweithredol y cyngor ystyried rhoi grant o £50,000 i gefnogi Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash, sy'n brwydro i gynnal y ganolfan 40 oed.

Daw'r cynnig gan Grŵp Annibynnol Wrecsam ar y cyngor.

Yn ogystal, mae adroddiadau fod y grŵp Llafur wedi cytuno i gefnogi grant o £100,000 dros gyfnod o ddwy flynedd, yn ogystal â £40,000 yn ychwanegol, sy'n dod o gronfa llywodraeth Cymru i ddarparu sesiynau nofio am ddim i blant a phensiynwyr.

Mae disgwyl i'r Ymddiriedolaeth gynnig cynllun busnes i'r cyngor ddydd Gwener fel rhan o'i ymgyrch i ail-agor y ganolfan. Yn ogystal, mae'n gofyn i'r awdurdod oedi cyn dymchwel yr adeilad ym mis Hydref.

Meddai cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Darryl Wright: "Dw i wedi'm calonogi, ond does 'na ddim byd wedi ei benderfynu eto. 'Da ni angen o leia' £50,000 i ail-gychwyn y lle a hyd yn oed wedyn, fe fyddai hi'n anodd - ond fe allen ni ail-agor o fewn wythnosau petaen ni'n cael y pres."

"Mae 'na nifer o wirfoddolwyr wedi cynnig helpu, ond 'da ni angen dod o hyd i tua dwsin o staff proffesiynol."

Fe ddywedodd bod yr Ymddiriedolaeth yn cynnal nifer o weithgareddau i godi pres, ac eisoes wedi casglu oddeutu £4,500.

Fe ddywedodd y cynghorydd Hugh Jones fod y cyngor "yn disgwyl i Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash gynnig cynllun busnes yr wythnos hon. Pan gawn ni'r cynllun fe fydd yn destun proses drylwyr. Fe fyddwn ni'n ymateb i'r Ymddiriedolaeth yn dilyn y broses honno."

Straeon perthnasol