Gwersi i'w dysgu wedi marwolaethau

  • Cyhoeddwyd
David Wyn JonesFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Wyn Jones yn cael ei gadw yn yr ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Yn ôl arolwg swyddogol, mae angen dysgu gwersi wedi i ddyn ladd ei wraig a'i fab ifanc yn eu cartref yn Nhremadog.

Fe drywanodd David Wyn Jones, 42 oed, y ddau i farwolaeth ym mis Mawrth 2012.

Yn ddiweddarach, fe gyfaddefodd dynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Mae arolwg achos difrifol yn awgrymu y dylai swyddogion iechyd, yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol fod wedi rhannu gwybodaeth yn gyflymach - ond mae'n cyfaddef efallai na fyddai'r canlyniad heb fod yn wahanol.

Fe gyfaddefodd Jones ddynladdiad Suzanne Jones, 34 a'u mab dwyflwydd oed, William ar 30 Mawrth, 2012.

Yn Llys y Goron Caernarfon, fe gafodd ei ddedfrydu i gyfnod amhenodol mewn uned arbenigol dan adran 37 y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Fe glywodd gwrandawiad blaenorol nad oedd Jones yn ei iawn bwyll yn y cyfnod cyn y marwolaethau.

Fe ddywedodd yr arolwg, gafodd ei gyhoeddi ddydd Mercher, y gallai asesiad trylwyr o'r ffactorau fod wedi darparu ateb symlach a fyddai wedi bod modd osgoi'r drasiedi.

Ffynhonnell y llun, North wales police
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i Suzanne Jones a'i mab, William yn eu cartref