Pryder am gynllun i godi 1,700 o dai ym Modelwyddan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai tir fferm ger Bodelwyddan yn cael ei ddefnyddio yn rhan o'r datblygiad

Mae traffig a'r effaith ar Ysbyty Glan Clwyd ymysg pryderon trigolion yn Sir Ddinbych ynglŷn â chynllun i adeiladu 1,700 o dai ger Bodelwyddan.

Fe fydd ofnau mwy na 100 o bobl yn cael eu trafod gan gynllunwyr ddydd Mercher.

Roedd eraill yn poeni am effaith y datblygiad ar fywyd gwyllt, ac yn holi am y galw a'r angen am ddatblygiad mor fawr.

Mae disgwyl i'r cyngor wneud newidiadau i'r briff cynllunio yn dilyn yr adborth.

Daw hyn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Datblygu Lleol, gan ei fod yn effeithio ar gymuned Bodelwyddan.

Mae'r cynllun yn ceisio ymateb i angenhion y dyfodol yn y sir, ac wedi clustnodi darn sylweddol o dir fferm yn nwyrain y pentref.

Eisoes, mae datblygwr wedi mynegi diddordeb yn y prosiect, sy'n cynnwys cartrefi, ysgol gynradd newydd, cartref preswyl a gwesty 100-ystafell.

Fis Ionawr, fe wnaeth cwmni Barwood Land and Estates o Gaerdydd gyflwyno cais cynllunio ar y safle.

Mae'r cwmni'n dweud mai'r bwriad yw "nid creu cymuned newydd a hen gymuned ochr yn ochr, ond cymuned gyfan sy'n defnyddio'i adnoddau presennol".

Straeon perthnasol