Ymchwilio i chwech o blismyn yn dilyn achos llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jeff Farrar, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent yn un o chwech o swyddogion sy'n destun cwyn sy'n cael ei ymchwilio gan yr IPCC.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar, a nifer uwch swyddogion eraill yn destun ymchwiliad yn dilyn achos llys o dwyll lle cafwyd dau ddyn yn ddieuog.

Cadarnhaodd yr heddlu bod ymchwiliad ar y gweill ar ôl i gŵyn gael ei basio iddyn nhw gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC).

Mae hyn yn dilyn achos llys yn erbyn gweithiwr Cyngor Torfaen, Farooq Dastgir, a dyn busnes, Gary Inchcliffe, lle cafwyd y ddau yn ddieuog o gyhuddiadau o gadw cyfrifon ffug.

Mae'r gŵyn yn cynnwys Carmel Napier, rhagflaenydd Mr Farrar fel prif gwnstabl Heddlu Gwent. Mae phedwar o swyddogion eraill yn rhan o'r gŵyn.

Mae'r BBC yn deall bod Mr Dastgir wedi gwneud y gŵyn yn dilyn yr achos llys.

Trin Data

Roedd yr Mr Dastgir yn rhedeg canolfan dechnoleg gwybodaeth i Gyngor Torfaen oedd yn trin data gan y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill, megis Cyngor Sir Fynwy a Heddlu Gwent.

Roedd yr achos llys yn seiliedig ar anfoneb a gyflwynwyd gan gwmni Mr Inchcliffe, Camelot IT De Cymru o Gwmbrân. Roedd y ddau ddiffynnydd wedi eu cyhuddo o "ffugio" anfonebau. Cafwyd y ddau yn ddieuog o unrhyw drosedd gan reithgor.

Disgrifiad o’r llun,
Cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Carmel Napier, sydd hefyd yn rhan o'r ymchwiliad.

Dywedodd y comisiwn: "Fe dderbyniwyd cwyn ym mis Mehefin ac fe'i cyfeiriwyd at Heddlu Gwent er mwyn iddyn nhw ddelio gyda'r gŵyn. Bellach mae'r gŵyn wedi ei ail-gyfeirio yn ôl i ni gyda mwy o wybodaeth a byddwn yn ei hasesu."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent eu bod wedi derbyn y gŵyn ar ôl iddo gael ei "chyfeirio atyn nhw dan feini prawf yr IPCC".

Ychwanegodd yr heddlu bod y gwyn yn cael ei asesu ar hyn o bryd, a byddai'n amhriodol i ddweud mwy o ar hyn o bryd.

Dywedodd Cyngor Torfaen bod Mr Dastgir yn dal wedi ei wahardd o'i waith, a bod yna ymchwiliad mewnol yn digwydd.

Ar hyn o bryd nid yw BBC Cymru wedi llwyddo i gysylltu â Mr Dastgir na Mr Inchcliffe am ymateb.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol