Michael Pearce: Naw mlynedd o garchar am dynladdiad babi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Michael Pearce wedi ei ddedfrydu i naw mlynedd o garchar

Mae Michael Pearce, 33, wedi ei ddedfrydu i naw mlynedd o garchar wedi i reithgor ei gael yn euog o ddynladdiad babi chwe wythnos oed.

Bu farw Alfie Sullock ym mis Awst y llynedd.

Meddai'r Barnwr Mr Ustus Barker: "Bu farw Alfie o ganlyniad i anafiadau lluosog a achoswyd gennych chi. Oherwydd eich bod wedi gwadu'r cyhuddiadau, mae'n bosib na wnawn ni fyth wybod os oedd hyn wedi ei achosi gan genfigen wedi i Donna [mam Alfie] wrthod cael plentyn gyda chi yn gynharach y noson honno."

Fe gymrodd y rheithgor 35 awr a 56 munud i drafod, a phenderfynu bod Pearce, o ardal Caerffili, yn euog o ddynladdiad, a hynny o fwyafrif o 10 i ddau.

Roedd y rheithgor wedi penderfynu ei fod yn ddieuog o gyhuddiad o lofruddiaeth.

Roedd yr erlyniad yn honni bod Pearce wedi lladd Alfie pan fu'n ei warchod ar ôl i'w fam Donna, fynd allan gyda ffrindiau am y tro cyntaf ers ei eni.

Daeth Ms Sullock yn ffrindiau gyda Pearce pan oedd hi chwe mis yn feichiog a doedd ganddi ddim pryderon am adael ei mab gydag o.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd, bod Alfie wedi ei guro gan esgid a photel blastig.

Cafodd y babi ei gludo ar frys i'r ysbyty gan barafeddygon oriau wedi iddo gael ei adael yng ngofal Pearce.

Roedd yntau wedi ffonio 999 a dweud nad oedd y babi'n anadlu ond methodd meddygon yn yr ysbyty ag adfywio'r bachgen a bu farw bedwar diwrnod ar ôl cyrraedd yno.

Ar ôl yr achos dywedodd Donna Sullock eu bod fel teulu yn siomedig gyda'r dyfarniad.

Straeon perthnasol