Dau wedi eu harestio yng Nghaerdydd ar amheuaeth o lofruddio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Newton ger Rugby ar Orffennaf 25

Mae'r heddlu wedi arestio dau ddyn yng Nghaerdydd ar amheuaeth o lofruddio dyn 23 oed yn Sir Warwick.

Cafodd Jordan Banton ei ddarganfod wedi ei saethu'n farw mewn car ar Ffordd Newton ger Rugby ddydd Gwener, Gorffennaf 25.

Mae Heddlu Gorllewin Mersia a Heddlu Sir Warwick yn cydweithio.

Dwedodd yr Uwch-arolygydd Adrian McGee, sy'n arwain yr ymchwiliad, bod y ddau gafodd eu harestio yn 28 ac 34 oed ac yn wreiddiol o Rugby.

Maen nhw wedi eu cadw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu eisoes wedi arestio chwe pherson fel rhan o'r ymchwiliad gan gynnwys dyn 19 oed sydd yn parhau i fod yn y ddalfa.

Mae Heddlu Sir Warwick yn gofyn i unrhyw sydd â gwybodaeth ynglŷn â'r ymchwiliad i gysylltu â nhw trwy ffonio 101 a dyfynnu'r rhif digwyddiad 155 Gorffennaf 25 2014, neu gysylltu gyda Taclo'r Tacle ar 0800 555 111 neu www.crimestoppers-uk.org