Hylendid ffatri gig yn 'foddhaol'

Published
image copyrightGetty Images

Mae gan ffatri cywion ieir ar Ynys Môn safon hylendid "boddhaol" yn ôl canlyniadau ymchwiliad brys gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Fe ddechreuodd yr ymchwiliad yn y ffatri yn Llangefni wedi honiadau ym mhapur newydd y Guardian.

Cwmni 2 Sisters sydd berchen ar y safle, yn ogystal â ffatri arall yn Scunthorpe oedd yn rhan o'r ymchwiliad brys.

Meddai'r Asiantaeth, fe wnaed archwiliad "manwl a thrylwyr" yn y ffatrioedd.

Fe ddywedodd cwmni 2 Sisters ei fod "yn fodlon" gyda'r canlyniadau.

'Dim risg'

Fe ddywedodd yr Asiantaeth:

"Mae canlyniadau'r archwiliadau manwl a thrylwyr hyn wedi dangos bod safonau yn Scunthorpe yn 'dda' a bod Llangefni yn 'foddhaol, ar y cyfan'.

"Fe fydd yr Asiantaeth yn cyhoeddi'r archwiliadau yn y man."

Yn ôl llefarydd ar ran Ysgrifennydd Iechyd llywodraeth San Steffan, Jeremy Hunt, does "dim risg i iechyd y cyhoedd" yn dilyn archwiliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Fe wadodd 2 Sisters honiadau'r Guardian, gan ddweud eu bod nhw'n "anwiredd, yn gamarweiniol ac yn anghywir".

"'Dy ni'n croesawu'r archwiliadau ac yn falch bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi gweithio'n fanwl a thrylwyr.

"Rydym ni'n fodlon gyda'r canlyniadau," meddai prif weithredwr y cwmni, Ranjit Singh.

"Er hyn, allwn ni ddim gorffwys ar ein rhwyfau. 'Dy ni'n gweithredu mewn awyrgylch lle mae 'na wasted le i wella ac fe fyddwn ni'n cario 'mlaen i ddatblygu er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynhyrchu deunydd o'r safon ucha' i'n cwsmeriaid.

Fe wadodd cwmni arall gafodd ei enwi yn erthygl y Guardian - Faccenda Foods - ei fod yn anwybyddu rheolau bio-ddiogelwch.

Fe lansiodd tri o'r archfarchnadoedd mawr - Tesco, Sainsbury's a Marks and Spencer - ymchwiliadau i'w cyflenwyr cyw iâr yn dilyn yr adroddiad.

Straeon perthnasol