Diwrnod 5: Medal aur i Jazz Carlin

Cyhoeddwyd

Mae Jazz Carlin wedi ennill medal aur arall i Gymru yn Gemau'r Gymanwlad - y drydedd i Gymru yn y Gemau.

Roedd y nofwraig wedi gosod record y Gymanwlad wrth gymhwyso ar gyfer rownd derfynol y ras 800m dull rhydd, a hi oedd y ffefryn.

Jazz Carlin yw'r Gymraes gyntaf ers Pat Beavan yn gemau Christchurch yn 1974 i gipio medal aur yn y pwll nofio.

Fe enillodd capten tîm Cymru, Aled Sion Davies, nawfed medal arian Cymru, ond mae'n cyfadde' ei fod yn siomedig.

Roedd Davies wedi gobeithio am fedal aur ond doedd ei ail dafliad (46.83 medr) o'r ddisgen, y gorau o chwe ymgais, ddim yn ddigon i guro taflaid gorau'r Sais, Dan Greaves, 59.21 medr.

'Siomedig iawn'

Ond dywedodd ar ôl y gystadleuaeth ei fod yn "ceisio edrych ar y positif ond dwi'n siomedig iawn".

"Nid dyna'r lliw yr oeddwn eisiau ond mewn amser dwi'n siwr y byddaf yn ei werthfawrogi.

"Roeddwn i'n gwybod bod gan Dan dafliad mawr ynddo.

"Roeddwn yn weddol hapus gyda fy mherfformiad.

"Dwi'n gwybod y byddwn i wedi gallu taflu ychydg yn bellach.

"Dwi'n dal yn ifanc ac mae Dan ar frig ei yrfa," ychwanegodd.

Y CYSTADLU DYDD MAWRTH

Mi fydd Jazz Carlin yn gobeithio am ail aur yn y 400m dull rhydd, hefyd yn y pwll yn Tollcross ar y noson olaf o gystadlu bydd Georgia Davies yn y 50m dull cefn.

Mi fydd tri bocsiwr o Gymru yn rownd yr wyth olaf, ac mi fydd buddugoliaeth i Joe Cordina, Zach Davies a Nathan Thorley yn sicrhau fwy o fedalau i Gymru. Mi fydd Charlene Jones hefyd yn creu hanes, gan taw hi fydd y ferch gyntaf o Gymru i gystadlu yn y gystadleuaeth bocsio yng Ngemau'r Gymanwlad.

Hefyd bydd y bowliwr Rob Weale yn parhau i amddiffyn ei deitl yn y senglau, ar gymnastwyr artistig yn gobeithio efelychu'r gymnastwyr rhythmig. Bydd Cymry hefyd yn cystadlu yn yr athletau, badminton, hoci, pêl-rwyd, saethu, sboncen a tennis bwrdd.

Record newydd Georgia Davies

Mae'r nofwraig Georgia Davies o Gymru wedi gosod record Gemau'r Gymanwlad newydd yn y rowndiau rhagbrofol ar gyfer ras nofio ar y cefn am 50 metr.

Mae'r eneth 23 mlwydd oed, a enillodd fedal arian yn rownd derfynol y 100m yn gynharach, wedi cwblhau'r ras 50m mewn 27.90 eiliad