Gemau'r Gymanwlad yn dod i Gymru?

Cyhoeddwyd

Yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd Cymru'n gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad.

Dywedodd Mr Jones wrth BBC Cymru yn ystod ymweliad â Glasgow: "Mewn egwyddor, byddai hi'n ardderchog petai Cymru'n cynnal Gemau'r Gymanwlad, ond byddai'n costio llawer o arian. Costiodd y gemau yn Glasgow tua £500 miliwn.

"Byddai'n braf gweld be allwn ni wneud i symud ymlaen i'r cam nesaf.

"Ond tydw i ddim eisiau camarwain pobl, tydan ni ddim bron â gwneud cais ar gyfer Gemau'r Gymanwlad."

Nid Caerdydd yn unig

Hefyd awgrymodd y Prif Weinidog nad Caerdydd yn unig fyddai'n cael ei hystyried fel dinas bosibl ar gyfer cynnal y gemau:

"Byddwn yn cael hyd i rywle yng Nghymru sydd angen ei adfywio, ond sydd hefyd yn ddigon hawdd i gyrraedd. Dyna'n union sydd wedi digwydd yma yn Glasgow. Mae'r gemau wedi bod yn brosiect adfywio.

"Tydw i ddim yn meddwl y byddai'n addas cael y gemau mewn un lleoliad. Byddai'n fwy o ddigwyddiad rhanbarthol - heb ganolbwyntio ar un ddinas yn unig.

"Edrychwch ar y gemau eleni. Mae'r saethu'n digwydd yn Dundee a'r plymio yng Nghaeredin."

'Cwbl addas'

Daw sylwadau'r Prif Weinidog yn dilyn datganiad gan y Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wythnos diwethaf y byddai'n "gwbl addas" i Gymru gynnal y gemau.

Dywedodd Mr Griffiths: "Mae diddordeb gyda Llywodraeth Cymru mewn cynnal y gemau yng Nghymru felly byddwn yn edrych yn ofalus ar y posibilrwydd ac yn edrych yn ofalus ar brofiad Glasgow ar ôl y gemau yma."

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn y gorffennol eu bod yn edrych ar y posibiliadau o gynnal y gemau yn 2026.

Gan adlewyrchu ar lwyddiant Tîm Cymru yn Glasgow, dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae hi'n ardderchog - rydym ni gyd mor falch o'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni.

"Gyda'r anafiadau, y trafferthion cyffuriau, problem Fred Evans - rydw i'n meddwl bod pawb yn meddwl bod y targed o 27 medal yn rhy uchelgeisiol.

"Ond erbyn hyn, mae gennym ni 20 o fedalau... ac mae 27 o fedalau erbyn dydd Sul yn fwy na phosibl."