Ymchwilio ar ôl i boster yn cefnogi Lloegr ymddangos yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bellis Media
Disgrifiad o’r llun,
Y Poster sy'n cefnogi Lloegr mewn arhosfan bws yn Llandrillo-yn-Rhos

Mae un o noddwyr Gemau'r Gymanwlad wedi dechrau ymchwilio i weld sut y cafodd poster yn datgan eu bod yn "Falch i Gefnogi Tîm Lloegr" wedi ymddangos mewn arhosfan bws yng Nghymru.

Ar y poster yn Llandrillo-yn-Rhos, Sir Conwy, mae llun yr athletwraig Jade Jones sy'n cystadlu mewn cadair olwyn.

Tua 35 milltir (55 km) o'r arhosfan mae cartref Jade Jones arall, yn Y Fflint - enillydd medal aur Olympaidd mewn Taekwondo yng Ngemau Olympaidd 2012

Dywedodd cwmni Scottish Power/Southern Electric eu bod yn cefnogi pob un o'r pedwar tîm cartref.

Cefnogi Pawb

"Rydym yn falch iawn o gefnogi Gemau Glasgow 2014 a'r pedair gwlad, Tîm Cymru, Tîm Lloegr, Tîm Yr Alban a Tîm Gogledd Iwerddon," meddai llefarydd.

"Rydym yn pryderu am leoliad yr hysbyseb yma, ac yn ymchwilio."