Apêl teulu Joanna Michael yn y Goruchaf Lys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Joanna Michael ei methu gan Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn ôl adroddiad yr IPCC

Mae teulu mam i ddau o blant a gafodd ei thrywanu i farwolaeth yn dwyn achos o esgeulustod yn erbyn dau o luoedd heddlu Cymru yn y Goruchaf Lys.

Cafodd Joanna Michael, 25 oed, o Laneirwg, Caerdydd, ei llofruddio gan ei phartner, Cyron Williams, 19 oed, ym mis Awst 2009.

Dywedodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu fod Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn ogystal â'r system 999 wedi methu Ms Michael yn yr achos hwn.

Mae swyddogion yr heddlu wedi cael eu heithrio rhag cyhuddiadau o esgeulustod ond mae teulu Ms Michael yn dweud na ddylai hynny fod.

Mae'r heddluoedd yn apelio yn erbyn hyn.

Dywedodd Nicholas Bowen QC, ar ran teulu Ms Michael bod yr achos "yn hynod bwysig" yn enwedig o ystyried achos o gamdriniaeth ddomestig.

"Mae angen gwella atebolrwydd yr heddlu yn sgil sawl sgandal diweddar ac ymchwiliadau...

"Dyw hyn ddim i'w wneud â'r arian yn unig ond mae ynglŷn â chanfod be yn union ddigwyddodd."

Dywedodd Mr Bowen wrth y llys bod "y darlun llawn" yn nodi bod "na ddyletswydd cyfreithiol allweddol i stâd teulu Ms Michael gan yr heddlu."

Fe ffoniodd Ms Michael 999 ddwywaith ar y noson y cafodd ei lladd ond roedd hi wedi marw erbyn i'r heddlu ei chyrraedd.

Adroddiad beirniadol

Yn ystod yr ail alwad roedd modd ei chlywed yn sgrechian cyn i'r cysylltiad ffôn dorri.

Roedd ei phlant ifanc yn y tŷ ar y pryd.

Y flwyddyn ganlynol fe wnaeth y Comisiwn gyhoeddi adroddiad oedd yn dweud fod y ddau lu wedi methu yn eu dyletswydd tuag at Ms Michael.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Ms Michael ei thrywanu i farwolaeth gan ei chariad tra bod ei phlant yn y tŷ

Dywedodd Tom Davies y Comisiynydd ar y pryd, fod Ms Michael wedi ffonio 999 am 2.29am ac y dylai'r heddlu fod wedi cyrraedd ei thŷ o fewn pum munud.

"Ond oherwydd nifer o fethiannau ni chyrhaeddodd yr heddlu tan 2.50am, ac mae'n debyg iddi gael ei thrawanu am 2.45am."

Yn flaenorol mae teulu Ms Michael wedi ennill yr hawl i ddwyn achos iawndal yn erbyn y ddau lu.

Ond cafodd y cais ei wrthod gan y Llys Apêl oherwydd bod yr heddlu yn cael eu heithrio rhag achosion o esgeulustod.

Mae disgwyl i elusennau Refuge a Liberty honni yn y Goruchaf Lys fod eithriad o'r fath yn gadael yr heddlu yn anatebol "wrth iddyn nhw fethu merched a phlant".

Dywedodd Cyfarwyddwr Liberty, Shami Chakrabarti, bod un achos o gamdriniaeth ddomestig yn cael ei nodi bob 30 eiliad a bod dwy ddynes yr wythnos yn cael eu lladd gan bartneriaid gwrywaidd neu gynbartneriaid.

"Mae'n bosib y byddai Joanna yn fyw petai'r awdurdodau wedi cyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf Iawnderau Dynol.

"Allan nhw ddim cael cuddio methiannau fel yma o dan eithriad yr heddlu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol