Pedair medal arall, aur, arian a dwy efydd i Gymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunJazz Carlin a'i medal aur

Cafwyd pedair medal arall i Gymru ddydd Llun, un aur, un arian a dwy efydd.

Jazz Carlin gafodd yr aur wedi iddi nofio'n arbennig yn y pwll yn y ras 800 medr dull rhydd.

Roedd hi eisoes wedi gosod record yn y rhagras ac fe gwblhaodd y ras mewn record arall, 8:18:11.

Hi yw'r Gymraes gyntaf i ennill medal aur Gemau'r Gymanwlad yn y pwll ers 40 mlynedd.

"Dwi'n emosiynol, yn gweld baner Cymru," meddai ar ôl nofio.

"Roeddwn i'n gwybod y byddai'n ras anodd heno."

Lauren Boyle o Seland Newydd gafodd yr arian tra bod Brittany MacLean o Ganada yn derbyn yr efydd.

Yn gynharach roedd capten Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad wedi gobeithio arwain ei dîm drwy esiampl wrth iddo anelu am y fedal aur yng Nglasgow.

Ond medal arian gafodd Aled Sion Davies wrth gystadlu yng nghystadleuaeth Taflu'r Ddisgen F42 ym Mharc Hampden.

Davies yw pencampwr Paralympaidd ac enillodd dwy fedal aur ym Mhencampwriaeth Byd ac roedd wedi gobeithio gwneud yn well.

"Fe weles i be wnaeth y dorf i fi yn Llundain," meddai cyn cystadlu.

"Fi'n mynd mewn i Glasgow yn well nag erioed, a fi moyn torri, na chwalu, dim jyst torri'r record ond ei chwalu.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunNid y lliw yr oedd Aled Sion Davies wedi ei obeithio

"Dwi eisiau taflu dros 50 medr."

Ond methu wnaeth Davies wrth i Dan Greaves o Loegr gipio'r aur.

Roedd ei dafliad o o 59.21 medr yn well na thaflaid Davies o 46.83 medr a Richard Okigbazi o Nigeria ddaeth yn drydydd gyda thafliad o 39.38 medr.

Fe enillodd dynion Cymru, Marc Wyatt, Jonathan Tomlinson a Paul Taylor, fedal efydd yn y bowls wrth i Gymru herio Awstralia ddydd Llun 10-8.

Ac fe gafodd Rhys Jones fedal efydd yn ras 100m T37.

Enillwyr

O ran yr athletau hefyd daeth Tracey Hinton yn bedwerydd yn y 100 medr (T12).

Wedi'r ras, dywedodd ei thywysydd, Steffan Hughes, bod Hinton wedi gwneud ei gorau ond efallai mai dyna'r tro diwetha y byddwn yn ei gweld ar y trac.

"Mae Tracey wedi rhoi gwasanaeth arbennig ac roeddhyn yn uchafbwynt.

"Roedd y ddau ohonom yn falch iawno fod yn rhedeg dros Gymru ac wedi rhedeg ein gorau.

"Fe aethon ni o amgylch y trac unwaith eto ar ddiwedd y ras, doedd Tracey ddim eisiau, ond efallai mai dyna'r diwetha' welwn ni hi ar y trac."

Mae Carys Parry, enillodd y fedal arian yn Delhi bedair blynedd yn ôl, yn ymddeol ar ôl gorffen yn pumed yn taflu'r morthwyl.

"Dwi'n siomedig," meddai.

"Ond dyna ffordd mae'n mynd, dwi wedi mwynhau.

"Dyna fy nghystadleuaeth olaf i erioed.

"Efallai y byddaf yn edrych yn ôl a meddwl y dylwn i fod wedi taflu ymhellach."

Dydd Llun hefyd yn y pwll roedd Jemma Lowe yn cystadlu yn rownd derfynol 200 medr dull pili pala a daeth hi'n bumed tra bod Alys Thomas wedi dod yn bedwerydd.

Gosododd Georgia Davies record Gemau'r Gymanwlad newydd yn y rowndiau rhagbrofol ar gyfer ras nofio ar y cefn am 50 metr.

Hefyd yn cystadlu ddydd Llun fe fydd Carys Parry, enillodd y fedal arian yn Delhi bedair blynedd yn ôl, yn taflu'r morthwyl.

Llwyddodd Sean McGoldrick, gafodd yr aur yn 2010, yn erbyn Jackson Woods o Awstralia yn y bocsio (pwysau bantam) ac mae wedi sicrhau ei le yn y chwarteri ac fe lwyddodd Ashley Williams yn erbyn Juliano Maquina (pwysau is-bly).

Yn y Saethu fe fydd daeth Dave Phelps yn 12fed yn ei gystadleuaeth (saethu 50m) ac mae Jonathan Davis a Mike Wixey yn 24 a 25 ar ôl diwrnod cyntaf cystadleuaeth trap.

Colli o 3-4 wnaeth tîm hoci dynion Cymru yn erbyn Yr Alban ac mae'r tîm merched yn wynebu'r Alban hefyd.

Fe enillodd tîm pêl-rhwyd Cymru 47- 35 yn erbyn Barbados ddydd Llun ar ôl ennill eu gêm gyntaf yn ]erbyn Trindiad & Tobago dros y penwythnos.

Ac roedd David Guest, Ben Gregory a Curtis Mathews yn cystadlu yn y Decathlon.