Pryderon am waith y gwasanaeth prawf cyn y newidiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr adroddiad yn galw am newidiadau i'r system brawf, sydd wedi digwydd

Mae adroddiad newydd wedi dod i'r casgliad fod 'na fethiannau yng ngwaith Ymddiriedolaeth Prawf Cymru wrth warchod y cyhoedd a lleihau'r perygl o aildroseddu.

Ond mae newid wedi bod i'r gwasanaeth gyda dau gorff newydd wedi eu sefydlu yn lle'r ymddiriedolaeth.

Fe wnaeth Arolygwyr y Gwasanaeth Prawf ganfod nad oedd nifer dderbyniol o asesiadau cychwynnol a chynlluniau dedfrydu wedi eu cyflawni yn iawn.

Ond fe ddarganfuwyd gan yr arolygwyr, pan oedd 'na waith priodol yn cael ei gyflawni, roedd y canlyniadau yn dderbyniol.

Dywedodd Paul McDowell, y prif arolygydd, fod angen i'r gwaith wella.

"Oherwydd y methiannau a gafodd eu cofnodi nid oedd troseddwyr yn cael y cyfle i fod yn rhan o'r broses o baratoi eu cynlluniau ac nid oeddynt yn cael gwaith addas bob tro," meddai.

"Roedd angen i reolwyr fod yn fwy manwl yn eu gwaith er mwyn ateb y diffygion.

"Ond roedd 'na lefel dderbyniol o adnoddau ar gael yn y mwyafrif o achosion ac roedd troseddwyr yn cael eu harwain at ystod eang o wasanaethau lleol i leihau'r posibilrwydd o aildroseddu," ychwanegodd.

Cafodd Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol ei sefydlu i reoli'r troseddwyr sydd â'r perygl mwyaf; paratoi adroddiadau llys a gwasanaethau cyswllt â dioddefwyr tra bod Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gyfrifol am adsefydlu cymunedol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol