101 o barciau Cymru yn cyrraedd safon y Faner Werdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Philip Rees
Disgrifiad o’r llun,
Mae Parc y Rhath yng Nghaerdydd yn un sydd wedi cyrraedd y safon eleni

Mae dros 100 o barciau yng Nghymru wedi cyrraedd statws y Faner Werdd, cynnydd o dros hanner ers y flwyddyn diwethaf.

Cynllun yw Gwobr y Faner Werdd sy'n cydnabod y parciau a mannau gwyrdd gorau yng Nghymru, ac yn ceisio codi safonau.

Mae 'Cadwch Gymru'n Daclus' wedi cyhoeddi fod 101 o safleoedd wedi cyrraedd y safon eleni, 65 o barciau a 37 o fannau gwyrdd dan reolaeth cymunedau lleol.

61 o safleoedd gyrhaeddodd y safon yn 2013.

Dywedodd yr elusen fod y safleoedd wedi "eu cydnabod am eu hadnoddau rhagorol a'u hymrwymiad i greu mannau gwyrdd i gymunedau yng Nghymru".

Yn siroedd Caerdydd a Chonwy mae'r mwyaf o safleoedd, lle mae deg safle yr un wedi cyrraedd y safon.

Yn eu plith mae Parc Bute yn y brifddinas a Pharc Gwledig y Gogarth yng Nghonwy, sydd wedi cyrraedd safon achrediad fel 'safleoedd treftadaeth gwyrdd'.

Ym Mhowys oedd y nifer fwyaf o safleoedd dan reolaeth gymunedol i gael eu cydnabod, ymhlith y chwe safle mae Bryn y Castell a Gardd Gymunedol Llanidloes.

Dywedodd Joanna Friedli o 'Cadwch Gymru'n Daclus' bod y faner yn "wobr fawreddog" i'r parciau a'i fod yn "braf gweld cymaint o awdurdodau lleol a gwirfoddolwyr yng Nghymru'n ymdrechu i gyrraedd y safon uchaf bosibl gan gyfrannu tuag at dwristiaeth a'r economi yng Nghymru."

Mae rhestr llawn o'r parciau sydd wedi ennill baner werdd i'w weld yma.