Profion cyffuriau yn bryder i Jamie Baulch

  • Cyhoeddwyd
Rhys WilliamsFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rhys Williams yn un o obeithio Cymru am fedal yn y ras 400m dros y clwydi

Mae cyn athletwr Cymru, Jamie Baulch, wedi dweud ei fod yn synnu bod dau o Dîm Cymru wedi methu profion gwrth gyffuriau yn ddiweddar.

Cafodd Rhys Williams a Gareth Warburton eu hatal rhag cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow ar ôl iddyn nhw fethu profion.

Mae'r ddau athletwr wedi dweud nad ydyn nhw erioed wedi cymryd sylwedd sydd wedi ei wahardd.

Dywedodd Baulch, y cyn redwr 400m: "Dwi wedi cael sioc... dyma'r ail ganlyniad drwg mewn cwpl o ddyddiau gyda Gareth Warburton yn yr un sefyllfa.

"Dwi'n 'nabod Rhys ers tro a galla'i ddim ei ddychmygu yn gwneud rhywbeth fel yna yn fwriadol gyda'i enw da ac yn amlwg enw da ei dad [cyn chwaraewr rygbi, JJ Williams].

"Mae'r ddau athletwr yn gweithio yn galed, mae'r ddau wedi bod yn y system ers tro a dydy o ddim fel eu bod nhw'n perfformio yn iawn ac yna wedi perfformio yn rhyfeddol o dda.

"Maen nhw wedi bod o gwmpas ers amser maith ac wedi gweithio yn galed ers hynny, felly hoffwn feddwl na rhywbeth sydd wedi ei anghofio ydi hwn."

Cwmni'n cyd-weithio

Fe wnaeth Williams fethu prawf ar Orffennaf 11, ac mae'r Pencampwr Ewropeaidd wedi ei wahardd rhag pob cystadleuaeth tan y bydd gwrandawiad.

Mae Warburton wedi ei gyhuddo o dorri rheol wrthgyffuriau a bydd gwrandawiad o flaen panel gwrthgyffuriau.

Mae'r cwmni sy'n gwneud cynnyrch chwaraeon 'Mountain Fuel', oedd yn cael ei ddefnyddio gan Williams, yn cyd-weithio gyda'r athletwr i weld os oedd y cynnyrch yn gyfrifol am y prawf cyffuriau.

Mewn datganiad, dywedodd y cwmni: "Rydyn ni, a miloedd o gefnogwyr athletau yn hynod siomedig bod Rhys Williams a'i gyd-gystadleuydd Gareth Warburton wedi methu profion gwrthgyffuriau ac yn methu cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad.

"Yn arwain at y gemau cafodd y ddau athletwr, ac eraill, eu profi tra'n defnyddio Mountian Fuel ac roedd y canlyniadau yn sioc fawr pan ddaeth y newyddion am y profion gafodd eu methu.

"Mae Mountain Fuel yn hyderus nad yw eu bagiau wedi cysylltu gyda'r mater ond fel rhan o'r broses rydyn ni'n cynnal profion gydag Informed Sport ar y bagiau."

Ychwanegodd y datganiad y gall athletwyr a chwsmeriaid fod yn hyderus bod cynnyrch Mountain Fuel wedi pasio profion "llym".

Mae Baulch yn credu bod posibilrwydd bod Williams a Warburton wedi cymryd yr un sylwedd neu fwyd oedd yn cynnwys y sylwedd sydd wedi ei wahardd.

"Buaswn i'n hoffi meddwl ei fod yn gyd-ddigwyddiad... mae'n edrych fel bod yr athletwyr yma wedi bod yn cymryd yr un cynnyrch neu fwyd oedd yn cynnwys rhywbeth ar y rhestr o bethau sydd wedi eu gwahardd," meddai.

"Os ydyn nhw yn yr un amgylchedd, os ydyn nhw'n hyfforddi gyda'i gilydd ac yn bwyta'r un bwydydd neu beth bynnag... mae'n edrych fel yna."