'Siom' i'r cefnogwyr

Gan Steffan Messenger
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Nid yw gwaharddiad yn mynd i atal plant Rhian Price rhag mwynhau'r achlysur

Ben bore Gwener yn y Gemau a roedd 'na sïon yn chwyrlio fod ergyd arall ar ddod i Dîm Cymru.

Ond pan ddaeth cadarnhad am 11:00 bod cyd-gapten y tîm athletau Rhys Williams wedi methu prawf cyffuriau roedd hi'n dipyn o sioc.

Y tu allan i Ganolfan SECC Glasgow ar lannau'r afon Clud roedd 'na griw o Gymry'n ciwio i wylio'r garfan genedlaethol yn wynebu Lloegr yn y pêl-rwyd.

"Mae'n siomedig iddo fo, mae'n siomedig i bawb sy' wedi prynu tocyn i'w wylio fo'n cystadlu ac mae'n siomedig i bawb adre" dywedodd Rhian Price o Rhuthun.

"Dw i jysd wedi clywed," meddai Louise Ellis o Gwm Elan, "dw i'n siomedig - mae mor bwysig i athletwyr gadw at y rheolau."

Disgrifiad o’r llun, Rhaid cadw'r ffydd, yn ôl Neil Atkin

Er fod Rhys Williams wedi derbyn cyfrifoldeb personol am y sefyllfa, fe fynnodd mewn datganiad "nad ydw i wedi cymryd unrhyw sylwedd sydd wedi ei wahardd yn fwriadol".

Roedd Siobhan Godber o'r Felinheli yn cydymdeimlo:

"Yn y dyddiau cynnar mae'n anodd iawn dweud beth yn union yw'r sefyllfa. Mae o'n siomedig wrth gwrs ond dydy o ddim yn gorfod bod yn bai'r athletwr bob tro. Gewn ni weld beth ddigwyddith."

Colli oedd hanes Cymru yn y pêl-rwyd gyda llaw - a hynny o 65 i 25.

Siom arall i dîm sy' bendant dan bwysau.

Y gair ola' felly i Neil Atkin o Gaergybi, oedd yn awyddus i gadw gwenu…

"Mae o'n shame ond fela mae'n mynd weithiau. Gobeithio gall gweddill yr athletwyr 'neud y gora galla nhw."