Angladd y Prifardd Gerallt Lloyd Owen

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunAngladd y Prifardd Gerallt Lloyd Owen, fu farw'r wythnos diwethaf yn 69 oed

Mae angladd y Prifardd Gerallt Lloyd Owen, fu farw'r wythnos diwethaf yn 69 oed, wedi ei gynnal ym Mangor.

Daeth tua 400 o bobl i roi teyrnged olaf i un o feirdd mwyaf amlwg y genedl.

Ymhlith y dorf roedd Prifeirdd, academyddion a gwerin gwlad, ac roedd llond bws wedi teithio o ardal Tanygroes yng Ngheredigion i dalu gwrogaeth i Feuryn y Talwrn.

disgrifiadBu Emyr Oernant yn hel atgofion am Gerallt Lloyd Owen

Yn siarad yn y gwasanaeth, dywedodd Dafydd Iwan mai Gerallt oedd un o Gymry mwyaf ein hoes.

Bu farw Gerallt yn yr ysbyty am 3.30pm ar Orffennaf 15, yn dilyn salwch byr.

Cafodd ei eni yn Y Sarnau, Sir Feirionnydd, ym mis Tachwedd 1944 a'i addysgu yn Ysgol Y Sarnau, Ysgol Tytandomen, Y Bala a'r Coleg Normal, Bangor.

Roedd yn athro cyn sefydlu Gwasg Gwynedd yn 1972.

Roedd hefyd yn Feuryn ar raglen farddoniaeth BBC Radio Cymru, Talwrn y Beirdd am 32 mlynedd.

disgrifiad o’r llunDaeth tua 400 o bobl i dalu teyrnged i un o feirdd mwyaf y genedl.

'Cwbl unigryw'

Yn dilyn y gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor, dywedodd y Prifardd Myrddin ap Dafydd bod Gerallt yn ddyn "cwbl unigryw".

"Mae pob sgwrs, pob gair dwi 'di glywed heddiw yn deud wrtha i y bydd dylanwad Gerallt ar ddyfodol Cymru am flynyddoedd maith, maith," meddai

Dywedodd ysgrifennydd cymdeithas Barddas, Dafydd Islwyn bod "tri pheth arbennig" am Gerallt.

"Y farddoniaeth fawr sydd am fyw am byth, y Meuryn a'i go' aruthrol o, oedd o'n medru dwyn i go' englynion a llinellau ar amrantiad mewn ffordd, a hefyd y bersonoliaeth a'r hiwmor gwahanol i bawb arall.

"Nes i fwynhau bod wrth ei benelin o a chlywed yr hiwmor slic, slei 'na, a'r babell lên yn ei ddwylo fo."

Un o'r rhai oedd yn cludo Gerallt ar ei daith olaf oedd Prifardd Eisteddfod yr Urdd eleni Gruffudd Antur, a ddywedodd fod barddoniaeth Gerallt yn taro tant gyda phobl ifanc, ac o bosib Gerallt oedd un o'r beirdd cyntaf mae plant yn dod ar ei draws gan fod ei waith yn rhan o faes llafur yr ysgolion.

"Mae ei farddoniaeth uniongyrchol, wleidyddol, angerddol sy'n cyffwrdd calonnau nifer o bobl ifanc ac yn tanio cenedlaetholdeb ac yn ysbrydoli beirdd ifanc i gyfansoddi."

Un o'r rhai oedd wedi teithio ar y bws o Geredigion i ffarwelio â Gerallt oedd Emyr Oernant. Roedd Emyr yn aelod o dîm Talwrn y beirdd Tanygroes.

"Roedd Gerallt wastad yn darllen i'w gynulleidfa, ac roeddwn wastad yn falch iawn ei weld. Bydd colled aruthrol ar ei ôl."

Mi fydd yr holl gyfraniadau gafodd eu rhoi er cof am Gerallt Lloyd Owen yn cael eu rhoi i'r ymgyrch dros annibyniaeth i'r Alban, yn unol â'i ddymuniadau.

Straeon perthnasol