Her elusennol unigryw Esmor Davies

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Esmor Davies
disgrifiad o’r llunO John O'Groats i Land's End mewn Jac Codi Baw

Mae Esmor Davies yn adnabyddus ar hyd a lled y Gogledd am ei ymgyrchoedd elusennol ac rwan mae yn mynd i droi ei beiriant Jac Codi Baw yn Jac Codi Arian!

Ei fwriad ydi gyrru'r JCB o John O'Groats yn Ucheldir yr Alban i Land's End ym mhendraw Cernyw.

Yn y gorffennol mae Esmor wedi dosbarthu nwyddau i ffoaduriaid yn Bosnia; helpu teuluoedd llai ffodus ar Ddydd Nadolig ac wedi arwain ymgyrch i geisio achub Pafiliwn Corwen.

Sut bydd yr ymgyrch yma'n cymharu felly? Mi gafodd BBC Cymru Fyw air cyflym efo Esmor Davies cyn iddo fo gychwyn ar ei antur diweddara.

Be'n union ydi bwriad y daith?

disgrifiad o’r llunMae taith hir yn wynebu Esmor a'i Jac Codi Baw

"Dwi wedi penderfynu gyrru peiriant Jac Codi Baw o begwn mwyaf gogleddol yr Alban 2,200 milltir i'r pwynt mwyaf deheuol yn Lloegr, sef o John O'Groats i Land's End. Mi fydd y daith yn cymryd tua 7 wythnos. Rydw i wedi trefnu nifer o gyngherddau a digwyddiadau yn rhai o'r trefi ca'r dinasoedd ar y ffordd gan gynnwys Caer, Llandudno, Caerdydd, Wooton Bassett a Plymouth."

Sut daeth y syniad?

"Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli yng Nghanolfan y Cyn-filwyr Dall yn Llandudno ers peth amser bellach. Dwi'n canu i'r bobl yno ac yn sgwrsio gyda hwn a'r llall. Roeddwn wedi gweld bod angen adeiladu gardd iawn ar gyfer defnyddwyr y ganolfan, a tydi ddim yn dasg rhad i adeiladu un o'r gerddi yma.

Felly roedd yn rhaid i mi fynd ati i gasglu arian, fel bod cyfleusterau o'r fath ar gael i'r ganolfan, ro'n i'n sylweddoli hefyd bod angen mawr am arian ar sefydliadau tebyg i bobl ddall ar hyd y wlad. "

Pam gyrru JCB?

ffynhonnell y llun, Blind Veterans UK
disgrifiad o’r llunCanolfan y Cyn-Filwyr Dall yn Llandudno

"Pam ddim? Mae'n rhy bell i mi gerdded a dydw i ddim yn gallu seiclo na nofio! 'Dwi wedi bod yn adeiladwr ar hyd fy oes felly ro'n ni'n meddwl ei fod yn addas, fe brynais fy Jac Codi Baw cyntaf yn 1967.

Mae cwmnïau lleol a chenedlaethol wedi bod yn garedig iawn yn ein noddi ac wedi rhoi'r adnoddau i ni ar gyfer y daith. Mi fydd y JCB angen dau set o deiars, a gwerth tua £4000 o Ddisel."

At ba elusennau yn union byddwch chi'n casglu'r arian?

"Yn ogstal a Blind Veterans UK mi fydda i hefyd yn ceisio helpu Ysgol Sant Vincent i'r deillion a phobl â nam golwg yn Lerpwl; Coleg i'r Deillion, Henffordd, Canolfan Hyfforddi Cŵn y Deillion yn Forfar, Yr Alban ac Ysgol y Deillion yng Nghaerwysg, Dyfnaint."

Sut bydd hi'n bosib i bobl eich gweld ar y daith?

"Yn ogystâl â'r cyngherddau rydan ni wedi trefnu nosweithiau comedi, ambell i arwerthiant, ciniawa, nosweithiau cwis mewn lleoliadau amrywiol ar hyd y daith. Bydd ambell i berson enwog yn ymuno a ni ar y daith ac yn cynnal nosweithiau yn eu cwmni.

Bydd Chris Malone o'r X-Factor yn ymuno a ni yn ogystal â Heather Jones a Ken Dodd. Rydw i hefyd yn gobeithio cyrraedd Ynys Môn mewn pryd ar gyfer Sioe Môn ddechrau Awst. Mae Tony ac Aloma hefyd wedi cynnig llety i ni pan fyddwn yn cyrraedd Blackpool. Mae rhagor o fanylion i gael am y daith ar fy ngwefan Esmor's JCB Marathon.

disgrifiad o’r llunHeather Jones a Ken Dodd - Dau o'r artistiad sydd yn cefnogi taith Esmor

Oes 'na rywun yn ymuno a chi ar y daith?

"Oes, mae'na chwech o fy ffrindiau yn ymuno a mi, ac maen nhw wedi cymryd cyfrifoldeb dros y trefniadau llety a theithio a ballu, roedd yn rhaid cysylltu â phob un o'r Heddluoedd cyn cychwyn fel eu bod yn ymwybodol o'r daith. Mi fydd y criw hefyd yn gwerthu nwyddau yr ymgyrch ar hyd y ffordd i gyd. Rydw i yn hynod ddiolchgar iddyn nhw am ymuno a mi."

Mae yna gan hefyd wedi ei chyfansoddi yn arbennig hefyd?

"Oes, rydw i yn ddiolchgar iawn i Robat Arwyn am ysgrifennu can o'r enw 'Gardd o Gariad' yn arbennig i'm hymgyrch hefyd i Ilid Jones a Chôr Llewyrch am ganu a recordio'r gân"

A beth fydd nesa i Esmor Davies?

"Coblyn o barti mawr ar y traeth ar ol cyrraedd Lands's End, rhyw egwyl fer wedi cyn i mi gael fy nannedd i mewn i rywbeth arall, gan na fedrai aros yn segur am yn hir."

ffynhonnell y llun, Esmor Davies
disgrifiad o’r llunDros 2,000 o filltiroedd yn wynebu Esmor a'i beiriant melyn