Ysgol Tasker-Milward mewn mesurau arbennig

Cyhoeddwyd

Mae Ysgol Tasker-Milward yn Sir Benfro wedi cael ei rhoi mewn mesurau arbennig gan Estyn.

Daeth y corff arholi i'r casgliad fod perfformiad mewn rhai meysydd - yn enwedig Cyfnod Allweddol 4, sef i blant rhwng 14 ac 16 oed - wedi gwaethygu ers yr arolwg diwethaf ym Mawrth 2013.

Yn ogystal, dim ond i raddau oedd y targed ar gyfer gwella ymddygiad disgyblion wedi cael ei gyrraedd.

Mi fydd yn rhaid i'r ysgol nawr lunio cynllun gweithredu a bydd arolygwyr yn dychwelyd mewn tri mis i weld pa gynnydd sydd wedi bod.

I Ysgol Tasker-Milward aeth yr Ysgrifennydd Cymru newydd, Stephen Crabb.

Straeon perthnasol