Medal ar y diwrnod cyntaf i Gymru

Cyhoeddwyd

Fe lwyddodd Tîm Cymru i ennill medal ar ddiwrnod cyntaf y gemau, diolch i berfformiad campus yn y gymnasteg rythmig.

Frankie wnaeth gario'r fflag yn y seremoni agoriadol a hi wnaeth serennu unwaith eto yn hwyr yn y dydd i sicrhau fod Cymru ddim yn gadael y diwrnod cyntaf yn waglaw.

Hi bellach yw'r athletwr Cymreig sydd wedi ennill y mwyaf o fedalau yn hanes y gemau.

Ond fyddai'r fedal arian heb fod yn bosib heb berfformiadau gwych gan Laura Halford a Nikara Jenkins hefyd.

Teimlo'r absenoldebau

Disgrifiad o’r llun,
Mae llawer yn disgwyl gweld Carlin yn ennill medal yn yr 800m

Diwrnod cymysglyd fu hi o safbwynt y Cymry, gyda'r teimlad y gallai pethau wedi bod mor, mor wahanol pe na fyddai gymaint yn dioddef o anafiadau.

Doedd Non Stanford a Helen Jenkins - dwy bencampwraig byd - ddim ar gael ar gael ar gyfer y treiathlon, a Lloegr aeth a'r fedel aur.

Roedd absenoldeb Becky James i'w deimlo yn y felodrom hefyd, a ni lwyddodd Rhiannon Henry a Rachel James i gyrraedd y rownd gynderfynol.

Bu siom arall yn yr hoci, wrth i Loegr drechu Cymru gyda'r Frenhines yn gwylio. Colli oedd hanes y tîm pel-rwyd hefyd.

Daeth Jazz Carlin yn chweched yn rownd derfynol y 200m dull rhydd, wrth iddi sicrhau ei hamser gorau rioed yn y gamp.

Ni fydd Carlin yn digalonni gormod gan mai nid y gamp hon yw ei chryfaf, gyda'r gobeithion yn uchel ar gyfer y rasys 400m a'r 800m yn enwedig.

Cafodd Jamie MacDonald fynd yn syth i'r rownd nesaf yn y jiwdo wedi i'w wrthwynebwr fethu ag ymddangos, ond colli fu ei hanes wedyn.

Fe lwyddodd Alice Thomas a Jemma Lowe i sicrhau lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth 100m pili pala.