O Wynedd i Glasgow i gefnogi ffrind

Gan Alun Thomas
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Glenda Roberts a'i merch Sian yn dymuno pob lwc i Mari Davies

Ar ôl yr holl baratoi ac edrych ymlaen, a miri'r seremoni agoriadol yn Celtic Park neithiwr, heddiw dechreuodd Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow o ddifri'.

Mewn tri ar ddeg o leoliadau gwahanol ar hyd a lled y ddinas - a thu hwnt - mae'r cystadlaethau chwaraeon bellach ar waith.

Yn nwyrain y ddinas, heibio ardal Parkhead, mae Tollcross, ac yno mae'r Ganolfan Nofio Ryngwladol.

Ben bore 'ma, ar drothwy dechrau'r cystadlu, roedd 'na giw hir o bobl wedi ymgasglu i ymlwybro'u ffordd trwy'r mesurau diogelwch er mwyn gweld y nofwyr wrth eu gwaith.

Yn eu plith, roedd 'na gynrychiolaeth gref o ogledd-orllewin Cymru. Roedden nhw yno i gefnogi Mari Davies - sy'n un ar bymtheg oed, ac yn aelod o Glwb Nofio Caernarfon.

Fe ddechreuodd taith ei rhieni, Adrian a Sioned Davies o Gymru i'r Alban neithiwr. Ar ôl seibiant dros nos yng ngogledd orllewin Lloegr, fe gyrhaeddon nhw Glasgow mewn da bryd i weld y ras gyfnewid can medr dull rhydd amser cinio.

Roedd y ddau - a gweddill y teulu - yn naturiol wrth eu bodd o gael y cyfle i weld Mari yn cynrychioli Tîm Cymru. Yn wir, hwn oedd y cyfle cyntaf iddyn nhw ei gweld hi ers dechrau'r mis, gan fod y paratoadau ar gyfer Gemau'r Gymanwlad mor ddwys.

Nid teulu Mari oedd yr unig rai i fentro o Wynedd i'r gogledd y bore 'ma. Roedd Glenda Roberts a'i merch Sian wedi cyrraedd Glasgow neithiwr.

Y person cyntaf welson nhw ar ôl gadael gorsaf ganolog y ddinas oedd y Frenhines yn ei char ar ei ffordd i'r seremoni agoriadol.

Ond Tollcross a'r pwll nofio oedd canolbwynt eu sylw nhw, gan fod Sian yn nofio gyda Mari Davies yng nghlwb Caernarfon. Roedden nhw wedi paratoi ar gyfer yr achlysur - gan chwifio baner Cymru a'r neges 'Pob Lwc Mari' arni'n glir.

Ac mae'n amlwg bod y faner wedi bod o gymorth, wrth i dîm Cymru lwyddo i gyrraedd rownd derfynol y ras gyfnewid nos Iau.