Chwilio am ddyn wnaeth geisio cipio merch o barc

  • Cyhoeddwyd
E fitFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Rhedodd y dyn i goedwig ar ôl y digwyddiad

Cafodd cannoedd o bobl eu cloi mewn parc ym Merthyr Tudful wrth i'r heddlu chwilio am ddyn oedd wedi ceisio cipio merch 11 oed wrth iddi chwarae.

Roedd y ferch yn chwarae ym Mharc Cyfarthfa pan redodd dyn allan o lwyni a cheisio'i chipio.

Ond fe redodd y dyn i ffwrdd pan sgrechiodd y ferch a cheisio rhyddhau ei hun.

Cafodd y parc ei gau gan yr heddlu mewn ymgais i geisio dal y dyn.

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi llun e-fit o'r dyn y maen nhw'n chwilio amdano.

Dywedon nhw ei fod rhwng 30 a 40 oed, 5 troedfedd 10 modfedd o uchder gyda gwallt du at ei ysgwydd a marc ar ei drwyn.

Roedd yn gwisgo top llwyd a throwsus du.

Cafodd y ferch fraw ond ni chafodd ei hanafu.

Dywedodd yr Arolygydd John Diffey: "Mae'n glir bod y gymuned wedi cael braw - mae'r digwyddiad yma yn achos pryder i ni ac rydyn yn ei drin fel un difrifol.

"Ond rydyn ni'n annog pobl i beidio cynhyrfu tra ein bod ni'n ymchwilio i union amgylchiadau'r sefyllfa. Wrth gwrs dylai rhieni fod yn ymwybodol am y sefyllfa."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda Heddlu'r De ar 101 neu gyda Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.