Ymchwiliad i safonau bwyd ffatri gyw iar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth y DU wedi galw am ymchwiliad i safonau hylendid mewn ffatrioedd prosesu ieir, yn dilyn honiadau ym mhapur newydd y Guardian.

Un o'r ffatrioedd dan sylw yw ffatri 2 Sisters yn Llangefni ar Ynys Mon.

Mae'r cwmni wedi gwadu'r honiadau, gan ddweud bod sylwadau'r Guardian yn "anwir, yn gamarweiniol ac yn anghywir".

Ond mae Jeremy Hunt wedi galw am gwblhau asesiad o'r safleoedd dan sylw o fewn y 24 awr nesaf.

'Archwiliad iechyd llawn'

Roedd erthygl y Guardian wedi honni nad oedd safonau hylendid yn y ffatrioedd yn ddigon da, a hynny ar sail tystiolaeth a gwybodaeth gan staff di-enw.

Roedd hefyd yn dweud nad oedd safonau i atal heintio cyw iâr gyda bacteria campylobacter yn cael eu dilyn.

Fe wnaeth cwmni 2 Sisters wadu'r honiadau yn chwyrn, gan ddweud nad oedd problem gyda'r bacteria, a bod hynny "wedi ei gadarnhau gan sawl archwiliad annibynnol allanol ac ein profion llym ein hunain".

Ond ddydd Gwener, dywedodd llefarydd ar ran Mr Hunt y byddai ymchwiliadau o safleoedd 2 Sisters yn Llangefni a Scunthorpe yn digwydd o fewn y 24 awr nesaf, er bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn fodlon gyda safonau.

"Rydyn ni am i'r cyhoedd fod yn sicr bod y bwyd y maen nhw'n ei brynu yn ddiogel," meddai.

"Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd eisoes wedi adolygu tystiolaeth y Guardian ac heb ddarganfod unrhyw berygl i iechyd cyhoeddus.

"Hefyd, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cytuno, ar gais yr Ysgrifennydd Iechyd, i gwblhau archwiliad iechyd llawn o'r safle."

Mae disgwyl i'r archwilwyr adrodd yn ôl yn fuan.